Sematia

sb.20.15105.xml

TM: 14933 14933 14933HGV: 14933a 14933b 14933cDate: 81 – 83Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔ[του]ςἔτους τρί[το]υτρίτου Αὐτοκράτορος Τίτου Καίσαρος [Ο]ὐεσπασιανοῦΟὐεσπασιανοῦ
2 Σεβαστοῦ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς ❨Γερμανικ(είου)❩Γερμανικείου λ|num:30| ❨μ̣(ετὰ)❩μετὰ ❨λ̣(όγον)❩λόγον η|num:8| . S-2 ❨δι(έγραψε)❩διέγραψε
3 ❨Σωτήριχ(ος)❩Σωτήριχος ❨Λύκο(υ)❩Λύκου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σωτη̣(ρίχου)❩Σωτηρίχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
4 ❨[Ἀπο]λ̣λ̣[ων]οῦτ̣(ος)❩Ἀπολλωνοῦτος [τῆς]τῆς [❨Φιλίππ(ου)❩]Φιλίππου |gap:?| |gap:?_lines|
5 ἔτους [α|num:1|]α|num:1| Αὐτ[οκράτορ]οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ
6 Σεβαστοῦ ❨μ̣η(νὸς)❩μηνὸς ❨Γερμα(νικείου)❩Γερμανικείου ❨μ(ετὰ)❩μετὰ ❨λ(όγον)❩λόγον ζ|num:7| . S-3 ❨δι(έγραψε)❩διέγραψε ❨Σωτήριχ(ος)❩Σωτήριχος
7 [❨Λύκο(υ)❩]Λύκου ❨τ̣(οῦ)❩τοῦ ❨[Σ]ωτ[η]ρ̣ίχ(ου)❩Σωτηρίχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπο[λ]λω(νοῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος
8 [τῆς]τῆς [❨Φιλίππ(ου)❩]Φιλίππου |gap:?| |gap:?_lines|
9 ἔτους β|num:2| ❨Αὐτοκρά̣(τορος)❩Αὐτοκράτορος Καίσ[α]ροςΚαίσαρος ❨Δομιτ(ιανοῦ)❩Δομιτιανοῦ
10 Σεβαστοῦ ❨μ̣η̣(νὸς)❩μηνὸς ❨[Γ]ε̣ρμ[α(νικείου)]❩Γερμανικείου ❨μ̣(ετὰ)❩μετὰ ❨λ̣(όγον)❩λόγον |gap:?| . S-4 ❨δι(έγραψαν)❩διέγραψαν ❨Σωτήριχ(ος)❩Σωτήριχος
11 Λύκο̣υ̣Λύκου [❨τ(οῦ)❩]τοῦ [❨Σωτη(ρίχου)❩]Σωτηρίχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολ[λω(νοῦτος)]❩Ἀπολλωνοῦτος
12 ❨τ̣ῆ̣(ς)❩τῆς ❨Φ̣ι̣[λίππ(ου)]❩Φιλίππου [❨τ(οῦ)❩]τοῦ [καὶ]καὶ [❨Μάρω(νος)❩]Μάρωνος κ̣(…)κ… ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ [❨λ(αογραφίας)❩]λαογραφίας [❨δευτέρ(ου)❩]δευτέρου [❨(ἔτους)❩]ἔτους
13 [❨Θαραπ(είας)❩]Θαραπείας [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [εἴκοσι]εἴκοσι [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται κ|num:20| |gap:?|
14 καὶ ❨Λύκ(ος)❩Λύκος υἱ[ὸ]ςυἱὸς [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς [❨Θαισᾶτ(ος)❩]Θαισᾶτος [τῆς]τῆς
15 ∼Χαρειτο∽Χάρητος |gap:?| |gap:?_lines|