Sematia

sb.20.15082.xml

TM: 23872HGV: 23872Date: 174 – 174Place: Theben (?)

1 m1 S-1 ❨παρεκο(μισ-…)❩παρεκομισ-… εἰς τὴν ❨σπ̣εῖρ̣(αν)❩σπεῖραν
2 ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ∼Κα̣λης∽Καλήους ❨Πετεμενώ(φιος)❩Πετεμενώφιος ❨ὁ̣μ̣(οίως)❩ὁμοίως
3 ἀχύρου ❨γό(μον)❩γόμον ἕνα ❨τρίτο(ν)❩τρίτον ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨γό(μος)❩γόμος
4 α|num:1| γ|num:1/3_tick| ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους Αὐρηλίου
5 Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ❨Ἐπ(εὶφ)❩Ἐπεὶφ κ|num:20| .
6 S-2 ❨ἄλ(λο)❩ἄλλο ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ἀχύρου ❨γό(μου)❩γόμου
7 ὄγδο̣νὄγδον ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨γό(μου)❩γόμου η|num:1/8_tick| . S-3 Ἁ̣ρ̣π̣οκ(…)Ἁρποκ… σο̣(…)σο… |gap:1||gap:?| [.].