Sematia

sb.20.15077.xml

TM: 14929HGV: 14929Date: 45 – 45Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Γαλάτηι καὶ Κρονίωνι καὶ Διδύμωι καὶ
2 ❨Ἡρακλείδ(ηι)❩Ἡρακλείδηι ἐπιστάταις Τεβτύνεως καὶ
3 τῶν ∼συνκυρουσῶν∽συγκυρουσῶν ∼κομῶν∽κωμῶν
4 παρὰ Ὀρσενούφιος τοῦ Φασῶτος
4-5 γεωρ∤γοῦ
5 τῶν ἀπὸ τῆς ∼προκιμένης∽προκειμένης κώμης
6 Τεβτύνεως . S-2 τῇ ια|num:11| τοῦ Ἐπεὶφ μηνὸς
7 τοῦ ἐνεστῶτος ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τι̣βερίουΤιβερίου Κλαυδίου
8 Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
9 Αὐτοκράτορος , ὑπάγοντός μου εἰς
9-10 ἀ∤γρὸν
10 πρὸς ἐπίσκεψιν ∼τοὺς∽τῶν ∼ἐμοὺς∽ἐμῶν
11 ∼πατοὺς∽πάτων , ∼οὓς∽ὧν ∼γεωργῶι∽γεωργῶ ∼ἀρούρας∽ἀρουρῶν ,
11-12 συναν∤τήσας
12 μοι ὀψίτερον τῆς ὥρας
12-13 Εὔτυ∤χος
13 Εὐτύχου τοῦ Τακολληίνιος
14 σὺν οἷς ἐπηγάγετο μεθʼ ∼ἑατοῦ∽ἑαυτοῦ
15 ∼Ὀννόφριν∽Ὀννόφρι Ὀρσενούφιος ∼Ἀνχιοῦτος∽Ἀγχιοῦτος
16 καὶ ∼Ἡρακλης∽Ἡρακλεῖ Ἀκουσιλάου , ἁπλῶς
17 πρᾶγμα μηθὲν ἔχων πρὸς μέ ,
18 συνλαβών με πρὸς τῆι ∼ὠρινῆι∽ὀρεινῆι
19 διώρυγι ἐν αὐτῆι τῆι ὥρᾳ , καὶ
19-20 ∼ἔ∤δωκάμ∽ἔ∤δωκάν
20 μοι πληγὰς ∼πλήους∽πλείους
21 εἰς τὰ παρατυχόντα ∼μέρηι∽μέρη τοῦ
22 σώματος ἐν οἷς εἴχοσαν
22-23 ∼πε∤λυκες∽πέ∤λυξι
23 καὶ ∼χορτοκοπον∽χορτοκόπωι , ὥστε
24 ἀπὸ τῶν πληγῶν ∼κατακλεινῆ∽κατακλινῆ
25 γεγονέναι ∼μαι∽με καὶ κινδυνεύε̣ι̣ν̣κινδυνεύειν
26 τοῦ ζῆν · S-3 καὶ προενέτυχον τῶι
27 ∼ἐξηγηιτῆι∽ἐξηγητῆι κατὰ τοῦ̣τοῦ
27-28 ∼προδεδ̣η̣ι̣∤λ̣ο̣[μ]έ̣ν̣ο̣υ̣∽προδεδη∤λωμένου
28 Εὐτύχο̣υΕὐτύχου π̣ερὶπερὶ ∼ὀλφανικο̣[ῦ]∽ὀρφανικοῦ
29 [πράγμα]τοςπράγματος , ὧν ἔχει κατὰ τοῦ
29-30 ∼ὀλφα∤[νοῦ]∽ὀρφα∤νοῦ
30 [προδ]οματικῆςπροδοματικῆς μισθώσεως ,
31 [καὶ]καὶ ∼[ἐξητα]σθηι∽ἐξητάσθη ὑπὸ τῶν τοῦ
31-32 ∼ἐξη∤[γηιτοῦ]∽ἐξη∤γητοῦ
32 [ὑ]π̣ηρετῶνὑπηρετῶν ἐν τῶι Παῦν̣ι̣Παῦνι
33 [μηνὶ]μηνὶ [τοῦ]τοῦ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-4 διὸ
33-34 ∼ἐπιδεί∤[δωμι]∽ἐπιδί∤δωμι
34 [τοῦτ]ο̣τοῦτο τὸ ∼ὑπόμνηιμα∽ὑπόμνημα
34-35 ὅπ∤[ως]ὅπ∤ως
35 ❨[ἀσφαλισά](μενοι)❩ἀσφαλισάμενοι [τοὺς]τοὺς ∼[ἐ]ν̣κ̣[α]λ̣[ομέ]ν̣∽ἐγκαλουμέν |gap:?_lines|