Sematia

sb.20.15038.xml

TM: 14926HGV: 14926Date: 117 – 117Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ἡρα]κλ[είδ]ηιἩρακλείδηι ❨κωμογραμμ(ατεῖ)❩κωμογραμματεῖ
2 [Τ]εβτύνεωςΤεβτύνεως
3 [παρ]ὰπαρὰ Ὥ[ρ]ουὭρου τοῦ ❨Ἡρακλή(ους)❩Ἡρακλήους
4 [τοῦ]τοῦ [Ὀρσ]έ̣ωςὈρσέως μητρὸς
5 |gap:6|π̣εως|gap:6|πεως τῶν
6 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [π]ρο̣κ̣ειμ̣[έ]ν̣ηςπροκειμένης
7 [κώμης]κώμης [.]. S-2 [ὁ] [ὁ]μ̣οπάτ̣ρ̣[ιό]ς̣ὁμοπάτριός μου
8 [καὶ]καὶ [ὁμο]μήτριοςὁμομήτριος
8-9 ἀδελ∤[φὸς]ἀδελ∤φὸς
9 [Οὐη]στ̣ῖ̣νοςΟὐηστῖνος [ἀ]π̣[ὸ]ἀπὸ τῆς
10 [αὐτῆς]αὐτῆς [κώμ]η[ς]κώμης [τε]λ̣ῶ̣ν̣τελῶν [τὴ]ντὴν
11 [λαικὴν]λαικὴν σύν̣ταξιν̣σύνταξιν ἐπὶ
12 [τῆς]τῆς [κώμη]ς̣κώμης [ἐ]τελεύτησενἐτελεύτησεν
13 [τῷ]τῷ [ἐνεστ]ῶ̣τιἐνεστῶτι ∼ἔτι∽ἔτει μηνὶ
14 Χοιὰχ τ̣οῦτοῦ εἰκοστοῦ
15 ἔτο̣υ̣ςἔτους Τραιανοῦ Ἀρίστου
16 Καίσαρος τοῦ κυρίου . S-3 διὸ
17 ∼ἀξιῶι∽ἀξιῶ ταγῆναι τοῦτο
18 τὸ̣τὸ ὄνο̣μαὄνομα ἐν τῇ τῶν
19 τετελευτη̣κ̣ότωντετελευτηκότων τάξει
20 ὡς ἐπὶ [τῶν]τῶν ὁμοίων .
21 S-4 Ἡ[ρ]ακλε[ίδης]Ἡρακλείδης [κωμ]ογραμμ̣α̣τ̣ε̣ὺ̣ςκωμογραμματεὺς ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι
23 περὶ τε[τελευτηκ]ό̣τ̣οςτετελευτηκότος Οὐηστί[νου]Οὐηστίνου .
24 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους κ|num:20| Α[ὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα
25 Τραιανοῦ [Σεβαστ]οῦΣεβαστοῦ Γερμανικοῦ
26 Δακικοῦ Π̣[αρθικοῦ]Παρθικοῦ Τῦβι κβ|num:22| .
1 S-6 |gap:?_lines|