Sematia

sb.20.15004.xml

TM: 14918HGV: 14918Date: 146 – 147Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ❨βιβ(λιοφύλαξι)❩βιβλιοφύλαξι ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων ❨λόγω(ν)❩λόγων
2 παρά τινος ❨ἐπ(ιτρόπου)❩ἐπιτρόπου τινος .
3 S-2 κατεχώρισα ὑμε̣ῖ̣νὑμεῖν
4 ❨λόγ(ον)❩λόγον ❨λη(μμάτων)❩λημμάτων καὶ ❨ἀναλω(μάτων)❩ἀναλωμάτων
5 τῆ̣[ς]τῆς ❨[πρ]ο̣κ(ειμένης)❩προκειμένης ❨ἐπ(ιτροπῆς)❩ἐπιτροπῆς τοῦ θ|num:9| ❨(ἐτους)❩ἐτους
6 |g:check| |g:check| κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἔσ]χονἔσχον τὴν
7 ἀπ[ο]χ̣ήν̣ἀποχήν .