Sematia

sb.20.14994.xml

TM: 14917HGV: 14917Date: 169 – 169Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ι|num:10| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
2 Μάρκου Αὐρηλ̣ίουΑὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
3 Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ μεγίστου .
4 S-2 ❨εἴργ(ασται)❩εἴργασται ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨χω(μάτων)❩χωμάτων θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θὼθ θ|num:9| ❨ἕω(ς)❩ἕως ι|num:10| τὴν ❨κ(ελευσθεῖσαν)❩κελευσθεῖσαν
5 β|num:2| ❨πενθ(ήμερον)❩πενθήμερον ἐν τῇ ❨Ἀράβω(ν)❩Ἀράβων ❨κώ(μῃ)❩κώμῃ |g:dash| οὐ
5-6 προσχρή∤σῃ
6 ἑτέρῳ ❨συμβόλ(ῳ)❩συμβόλῳ διὰ τὸ ❨φάσκ(ειν)❩φάσκειν
6-7 παραπεπτωκέναι∤❨Σοκνοπ(αίου)❩παραπεπτωκέναι∤Σοκνοπαίου
7 m2 ❨Στοτοῆ(τις)❩Στοτοῆτις ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Στοτοή(τιος)❩Στοτοήτιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεκιάσιο(ς)❩Τεκιάσιος .
1 S-3 |gap:?_lines| |gap:?_lines|