Sematia

sb.20.14984.xml

TM: 23841HGV: 23841Date: 140 – 210Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1||gap:?| [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:?|
1-2 [τεσσά]∤ρων|num:4|τεσσά∤ρων|num:4|
2 ἀκ[ί]ν̣δυνα̣ἀκίνδυνα π̣ά̣ν̣[τα]πάντα [παντὸς]παντὸς
3 κινδύνο̣υ̣κινδύνου τῶν τῆ̣ςτῆς γ[ῆς]γῆς [δημοσίων]δημοσίων
4 ὄντων πρ[ὸ]ς̣πρὸς τὸν με[μισθωκότα]μεμισθωκότα
5 ὃν καὶ κυριεύειν τ̣[ῶν]τῶν [καρπῶν]καρπῶν [ἕως]ἕως
6 τὰ κατʼ ἔτος ὀφειλόμε[να]ὀφειλόμενα [κομίσηται]κομίσηται [.].
7 S-2 ἐὰν δέ τις τοῖς ἑξῆς̣ἑξῆς ἔ̣[τεσιν]ἔτεσιν [ἄβροχος]ἄβροχος
8 γένηται , παρα̣δεχθήσετα̣[ι]παραδεχθήσεται [τῷ]τῷ
8-9 [μεμι]∤σθωμένῳμεμι∤σθωμένῳ
9 , ὃς καὶ βεβαιουμένης̣βεβαιουμένης
10 τῆς μισθώσεως̣μισθώσεως [ἀ]ποδότωἀποδότω τ̣ῷ̣τῷ
10-11 μ̣ε∤μισθωκότιμε∤μισθωκότι
11 [τὸν]τὸν [μ]ὲνμὲν ἀ[ργ]υ̣ρικὸν̣ἀργυρικὸν
11-12 φ̣[ό]∤ρονφό∤ρον
12 κατʼ ἔτος μ̣[ην]ὶμηνὶ Πα̣ῦ̣νιΠαῦνι , τὸν δ[ὲ]δὲ
13 πυρὸν μετρ̣[είτ]ω̣μετρείτω κα̣[τʼ]κατʼ [ἔ]τ̣ο̣ς̣ἔτος [ε]ἰ̣ςεἰς
13-14 δημ[όσι]∤ονδημόσι∤ον
14 θησαυρὸ[ν]θησαυρὸν [ἰ]δίαιςἰδίαις ἑαυτ̣[οῦ]ἑαυτοῦ [δαπάναις]δαπάναις [,],
15 οὗ καὶ θέμα ἀ[να]δ̣ότ̣ω̣ἀναδότω τ̣ῷ̣τῷ
15-16 [μεμισθω]∤κότιμεμισθω∤κότι
16 ὑπὸ̣ὑπὸ τ[ὴν]τὴν [ἑκά]σ̣τ̣ουἑκάστου ἔ[τους]ἔτους [πρώτην]πρώτην
17 [μέτρησιν]μέτρησιν |gap:?| |gap:?_lines|