Sematia

sb.20.14700.xml

TM: 38516HGV: 38516Date: 501 – 700Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |g:stauros| ❨γνῶ̣(σις)❩γνῶσις τῶν σίτ[ου]σίτου [❨ἀρτ(αβῶν)❩]ἀρταβῶν
2 ❨οὕ(τως)❩οὕτως ·
3 S-2 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Θεοφανίου πατριμου(…)πατριμου… ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι δ|num:4|
4 ❨δ(ιὰ)❩διὰ υἱοῦ Κω̣αίουΚωαίου ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι δ|num:4|
5 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Ἰωσηφί̣ουἸωσηφίου ἀπὸ ❨Τεκερκ(ε)θ(ώθεως)❩Τεκερκεθώθεως ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι κ̣α̣|num:21|κα|num:21|
6 ❨δ(ιὰ)❩διὰ τῶν ἀπὸ ❨Σιγκήρκε(ως)❩Σιγκήρκεως ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι γ|num:3| 𐅵|num:1/2| |g:check|
7 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Ποῦ̣σ̣[ι]Ποῦσι ἀπὸ ❨τ(ό)π̣(ου)❩τόπου Πῳη̣ρ̣εΠῳηρε ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι ζ|num:7| 𐅵|num:1/2| |g:check|
8 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Πέτρου ❨γεωργ(οῦ)❩γεωργοῦ ἀπὸ Ταχὴ ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι ια|num:11|
9 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Μουσαίου ❨τ(ό)π(ου)❩τόπου Ἀ̣ρκασίουἈρκασίου ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι η|num:8|
10 ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨τ(ῶν)❩τῶν ἀπὸ Ἀχιλλέως ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι β|num:2|
11 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Ζαχαρία ἀπὸ Τερτεμψεβὴ ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι η|num:8|
12 ❨δ(ιὰ)❩διὰ Πεμτον ἀπὸ ❨Τεκερκ(ε)θ(ώθεως)❩Τεκερκεθώθεως ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι ν̣ϛ|num:56|νϛ|num:56|
13 ❨δ(ιὰ)❩διὰ υἱοῦ Ἐλλῶτος ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι ε|num:5| 𐅵|num:1/2| |g:check|