Sematia

sb.20.14699.xml

TM: 8086HGV: 8086Date: -230 – -230Place: Oxyrhyncha (Arsinoites)

1 m1 S-1 Δ̣ιονυσόδω[ρος]Διονυσόδωρος Ἀσκληπιάδει χαίρειν .
None None [0]
1 m1 S-2 τοῖς ἐξ Ὀ̣ξυρύγχωνὈξυρύγχων γεωργοῖς ἔθος ἐστὶν ἐγδημεῖν
2 ε̣ἰςεἰς τὸν Ὀ[ξ]υ̣ρυγχίτηνὈξυρυγχίτην καὶ ἱεραγῆσαι δι̣ὰδιὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ Ὀξυρυγχίτου . S-3 [ἵνʼ]ἵνʼ ο̣ὖνοὖν
3 συντόμ[ως]συντόμως παραγενόμενοι γένωνται π[ρὸ]ς̣πρὸς τ̣ῶιτῶι σησαμ̣[ι]κῶισησαμικῶι σπόρω[ι]σπόρωι [ἔδ]οξένἔδοξέν μοι [ἐὰν]ἐὰν [καί]καί σοι
3-4 φαί∤νηται
4 ∼συνε[γδημῆσ]αι∽συνεκδημῆσαι αὐτοῖς . S-4 καλῶς οὖν ἔχειν ὑπέλαβον γράψαι σοι ἵνʼ [εἰδῆις]εἰδῆις [καὶ]καὶ [ἃ]
4-5 φαίνη∤ται
5 γράψηις . S-5 |vac:?| ἔρρωσο . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| Τῦβι η|num:8| .
None None [0]
6 m2 S-7 εἴπερ ἀναγκ̣[αῖόν]ἀναγκαῖόν [ἐστιν]ἐστιν [σ]υ̣ντόμωςσυντόμως ἐγδημ[εῖν]ἐγδημεῖν η̣γε̣|gap:4|ηγε|gap:4| καλῶς τ̣ε|gap:5|τε|gap:5| |gap:?| [.].
7 S-8 |vac:?| ἔρ[ρωσο]ἔρρωσο [.].
8 m3? S-9 Δ̣ιονυσοδώρωιΔιονυσοδώρωι .
None None [0][0]
9 m1 S-10 Ἀσκληπιάδει .
None None [0][0]