Sematia

sb.20.14678.xml

TM: 23789HGV: 23789Date: 326 – 415Place: Hermonthites

1 m1 S-1 Ἀπολλώνιος ἀπα̣ιτητὴ<ς>ἀπαιτητὴς κρι<θ>ῶνκριθῶν
2 ∼Παμινις∽Παμῖνι ∼υι̣ος∽υἱῷ Ἀρτε̣μ[ισ]ίουἈρτεμισίου καὶ
3 Κή̣ρυρβο̣ςΚήρυρβος Ν̣ικαίουΝικαίου ἀπὸ Ἰσιδίου Ὄρους
4 χαίρειν .
5 S-2 ἔσχον ∼ἀπʼ∽ἀφʼ ὑμῶν τέως ὑπὲρ ❨τροφ(ῶν)❩τροφῶν
6 ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους |g:check| |g:check| ❨ἰνδικτ(ίωνος)❩ἰνδικτίωνος ἄχρι τῆς τοῦ
7 γεούχου ❨συνάρσ(εως)❩συνάρσεως σίτου ∼ε̣ἰδία̣ς∽ἰδίας
8 ἀρτάβας δεκαπέντε ἥμισυ ,
9 κριθῆς ἀρτάβην μίαν δ̣ίμοιρονδίμοιρον ,
10 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨σ(ίτου)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ιε|num:15| ❨(ἥμισυ)❩|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| ❨κ(ριθῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| ❨(δίμοιρον)❩|num:1/6|δίμοιρον|num:1/6| , ἀχύρου ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη μίαν|num:1|μία{ν}|num:1| .
11 S-3 ❨Ἀπολ(λώνιος)❩Ἀπολλώνιος διʼ ἐμο̣ῦἐμοῦ |gap:5|ου
12 ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .