Sematia

sb.20.14534.xml

TM: 41369HGV: 41369Date: 501 – 600Place: Arsinoiton Polis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:2||gap:2| τ̣[οῦ]τοῦ [Ἀ]ρ[σ]ιν̣[οίτου]Ἀρσινοίτου
2 [νο]μοῦνομοῦ Αὐρηλίῳ
3 [Π]έτρῳΠέτρῳ υἱῷ Ἰωσ[ῆφ]Ἰωσῆφ
4 ∼λαχανωαγωρασ[τῇ]∽λαχανοαγοραστῇ
5 ἀπὸ τῆς ∼Ἀρσινοιτο͂ν∽Ἀρσινοιτῶν
5-6 [πόλε]∤ωςπόλε∤ως
6 ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ
7 ἐσχηκέναι με παρὰ σοῦ
8 διὰ χειρὸς εἰς ἰδίαν μου
9 χρείαν χρυσίου
9-10 νομισ∤ματίου
10 τὸ ∼ἥμησυ∽ἥμισυ ∼ὁς∽ὡς
10-11 νο∤❨μ(ιτεύεται)❩νο∤μιτεύεται
11 ❨χρ(υσίου)❩χρυσίου ❨νο(μισματίου)❩νομισματίου ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ∼ὁς∽ὡς ❨νομ(ιτεύεται)❩νομιτεύεται
12 κεφαλαίου ∼ὀντα∽ὄν ∼πα∽παρʼ ∼ρ∽ἐμοῖ ∼εμου∽$
13 εἰς τιμὴν ∼λαχανουσπέρμου∽λαχανοσπέρμου
14 [ἀπ]ὸἀπὸ ∼δυμωσίου∽δημοσίου καὶ μέτρου
15 [το]ῦτοῦ ∼δυμωσίου∽δημοσίου ∼ὁς∽ὡς παρέχει
16 |gap:?| μέτρα κε̣|num:25|κε|num:25| δ̣|num:1/4_tick|δ|num:1/4_tick| μόνα̣μόνα |gap:?_lines|
17 |gap:?| μετʼ ∼ἐγγηυτοῦ∽ἐγγυητοῦ Ἀιουλίου ∼υἱῶ∽υἱοῦ Ἀπολλῶ ❨εἰρηνάρχ(ου)❩εἰρηνάρχου ❨χρ(υσίου)❩χρυσίου ❨νο(μισματίου)❩νομισματίου ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ∼ὁς∽ὡς ❨νομ(ιτεύεται)❩νομιτεύεται εἰς Π[έτρον]Πέτρον |gap:?|