Sematia

cde.85.257.xml

TM: 12060HGV: 12060Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| [ἐκδόσι]μονἐκδόσιμον
2 [ἔτους]ἔτους [ιβ|num:12|]ιβ|num:12| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καί]σαροςΚαίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
2-3 μη∤[νὸς]μη∤νὸς
3 [Νέου]Νέου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [⊢λ⊣|num:30|]λ|num:30| [ἐν]ἐν [Πτολεμαίδι]Πτολεμαίδι Ε̣ὐεργέτιδιΕὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογε[ῖ]ὁμολογεῖ
4 [Ταευήμερος]Ταευήμερος [Μάρκου]Μάρκου [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [νε|num:55|]νε|num:55| [❨ο(ὐλὴ)❩]οὐλὴ ❨[ἀ]ν̣τίχ(ειρι)❩ἀντίχειρι δεξιῶι μετὰ κυρίου τοῦ υἱοῦ Σα[ρ]απίων[ος]Σαραπίωνος
5 [τοῦ]τοῦ [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [κε|num:25|]κε|num:25| [❨ο(ὐλὴ)❩]οὐλὴ [μετώπωι]μετώπωι [μ]έσωιμέσωι ὑπὸ ❨τρίχ(α)❩τρίχα Μ[ά]ρ̣κωιΜάρκωι Ἀνθ̣εστίῳἈνθεστίῳ
5-6 Γεμ[έλ]∤[λῳ]Γεμέλ∤λῳ
6 [στρατιώτῃ]στρατιώτῃ [σπείρης]σπείρης [⊢γ⊣|num:3|]γ|num:3| [Ἰτουραίων]Ἰτουραίων [ἑκατ]ονταρχίαςἑκατονταρχίας Τιτίου ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ γενείωι ἐξ
6-7 ἀρ̣[ισ]∤[τερῶν]ἀρισ∤τερῶν
7 [ἐπάναγκον]ἐπάναγκον [τὴν]τὴν [ὁμολογ]οῦσανὁμολογοῦσαν Ταευήμερον ∼ἀποδώσιν∽ἀποδώσειν τῶι
7-8 [Μάρ]∤[κῳ]Μάρ∤κῳ
8 [Ἀνθεστίῳ]Ἀνθεστίῳ [Γεμέλλῳ]Γεμέλλῳ [ἐν]ἐν [αἷς]αἷς [ᾐτή]σατ̣ο̣ᾐτήσατο αὐτὸν εἰς ∼συνπεριφορὰν∽συμπεριφορὰν τῆ[ς]τῆς
8-9 ἀ̣π̣[ο]∤[δόσεως]ἀπο∤δόσεως
9 [ἡμέραις]ἡμέραις [πέντε]πέντε [|num:5|]|num:5| [ἀπὸ]ἀπὸ τῆς ∼προκιμένης∽προκειμένης τὰς ∼ὀφιλομένας∽ὀφειλομένας τῇ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ
10 [Ἀνθεστίου]Ἀνθεστίου [μητρὶ]μητρὶ [Θαῆσι]Θαῆσι [Σισ]ό̣ι̣τ̣ι̣ο̣ςΣισόιτιος ἔτι περιούσῃ ὑπὸ Ἡρακλείδου τοῦ̣τοῦ
11 [Ὡρίωνος]Ὡρίωνος [καθʼ]καθʼ [ὁμολογίαν]ὁμολογίαν [τ]ὴντὴν διὰ <τοῦ>τοῦ <ἐν>ἐν κώμηι̣κώμηι Καρανίδι γραφείου
11-12 ∼τελειοθῇ∤[σαν]∽τελειωθεῖ∤σαν
12 [τῶι]τῶι [ἕκτωι|num:6|]ἕκτωι|num:6| [ἔτει]ἔτει [θεοῦ]θεοῦ [Οὐεσπ]ασ̣ιανοῦΟὐεσπασιανοῦ μηνὶ Φαρμοῦθι ἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
12-13 χ̣[ι]∤[λίας]|num:1000|χι∤λίας|num:1000|
13 |gap:12_precision=low| [ει]ει [ἡ] [Τ]α̣[ε]υήμεροςΤαευήμερος τοῦ Ἡρακλείδου περὶ Καρανίδα
14 |gap:20_precision=low| ἐλαιῶνος ἀρουρῶν τριῶν|num:3| ἡμίσους|num:1/2| πρὸς τὸ[ν]τὸν
15 |gap:20_precision=low|θηκηι ὡς προφέρεται ὑπὸ τοῦ α[ὐ]τοῦαὐτοῦ
15-16 Ἡρα∤[κλείδου]Ἡρα∤κλείδου
16 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχ]μ̣ὰςδραχμὰς τετρακοσίας ∼τ[ε]σαράκοντα∽|num:440|τεσσαράκοντα|num:440| τὴν
17 |gap:14_precision=low| [ται]ται [ἡ] [Τα]ε̣υ̣ή̣μεροςΤαευήμερος τῷ Μάρκωι τῶν
17-18 ∼προκιμέ∤[νων]∽προκειμέ∤νων
18 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν [χιλί]ω̣ν̣|num:1000|χιλίων|num:1000| καὶ ὧν ∼ὀφίλι̣∽ὀφείλει ὁ̣ αὐτὸς Ἡρακλείδη[ς]Ἡρακλείδης
19 [καθʼ]καθʼ [ἕτερο]ἕτερο [χειρόγρα]φ̣ο̣νχειρόγραφον ἄλλων ❨ἀ̣ρ̣[γ̣(υρίου)]❩ἀργυρίου δραχμῶν
19-20 τεσσα∤|gap:?|
20 . S-3 ∼τεσαράκοντα∽|num:40|τεσσαράκοντα|num:40|
20-21 ε∤|gap:?|
21 [τοῦ]τοῦ [ἐνεστ]ῶτοςἐνεστῶτος ἔτους αν-