Sematia

basp.57.322.xml

TM: 874403HGV: 874403Date: – Place:

1 m1 S-1 [ὑπατείας]ὑπατείας [Φλαο]υ̣ίωνΦλαουίων Ἀµαντίου̣Ἀµαντίου καὶ Ἀλβίνου τῶν ❨λ[αµ(προτάτων)]❩λαµπροτάτων
2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:4|λος Πεκυσίου ἀπὸ κώµης̣κώµης
3 [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος Χαιρήµονος ε|num:5_tick| πάγου τοῦ
4 ∼[Ὀξυρυγ]χείτου∽Ὀξυρυγχίτου νοµ[ο]ῦνοµοῦ Αὐρηλίῳ
5 [Πασίων?]ιΠασίωνι Ὡρίωνος ❨βουλ(ευτῇ)❩βουλευτῇ τῆς ❨λαµ(πρᾶς)❩λαµπρᾶς καὶ ❨λαµ(προτάτης)❩λαµπροτάτης
6 ∼[Ὀξ]υ̣ρ̣[υγ]χειτῶν∽Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως χαίρειν .
7 S-2 [ὁµολογῶ]ὁµολογῶ ἐσχηκέναι καὶ παραµεµετρῆσθ̣α̣ιπαραµεµετρῆσθαι
8 [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ ἐ̣νἐν ∼χρήσι∽χρήσει σίτ<ο>υσίτου µὲν ∼ἀρτάβας∽ἀρτάβης ἥµισυ|num:1/2|
9 [τέταρτον]|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| γ̣ί̣ν̣ε̣τ̣α̣ι̣γίνεται ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣η̣ς̣ἀρτάβης 𐅵|num:1/2|δ|num:1/4| καί κριθῆς ἀρτάβας
10 |gap:13_precision=low||gap:3| τὰ̣τὰ π̣άνταπάντα κεφαλαίου
11 [ἅπερ?]ἅπερ [σῖτον?]σῖτον [καὶ?]καὶ [κριθὴν?]κριθὴν γ̣ένηγένη νέα καθαρὰ
12 [ἄδολα]ἄδολα [κεκοσκινευ]µ̣ένακεκοσκινευµένα ἐπάναγκες
13 [ἀποδώσω]ἀποδώσω [σοι]σοι [τῷ]τῷ |gap:5| [µηνὶ]µηνὶ τ̣ο̣ῦτοῦ ἐνεστῶτος
14 [ἔτους]ἔτους [κβ|num:22|]κβ|num:22| [ιγ|num:13|]ιγ|num:13| [ἄνευ]ἄνευ [πάσης]πάσης [ὑπερθέ]σ̣ε̣ωςὑπερθέσεως
15 [καὶ]καὶ [εὑρησιλογίας]εὑρησιλογίας [,], [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [µή]µή [,], [ἐκτ]είσωἐκτείσω σοι
16 |gap:?_lines|