Sematia

sb.20.14441.xml

TM: 23741HGV: 23741Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:1_lines|
2 [ἐν]ἐν [ὀνόματι]ὀνόματι [τοῦ]τοῦ [❨θ(εο)ῦ❩]θεοῦ [τοῦ]τοῦ [ἐλεήμονος]ἐλεήμονος [❨(καὶ)❩]καὶ [❨φιλανθρώπ(ου)❩]φιλανθρώπου
3 [οὐκ]οὐκ [ἔστιν]ἔστιν [θεὸς]θεὸς [εἰ]εἰ [μὴ]μὴ [ὁ] [θεὸς]θεὸς [μόνος]μόνος
4 |gap:2_lines|
6 [οὐκ]οὐκ [ἐγένετο]ἐγένετο [ὁμότιμ]οςὁμότιμος Μααμετ ἀπόστολος θεοῦ
7 [ἀπεστάλη]ἀπεστάλη [τῷ]τῷ [ἀληθεῖ]ἀληθεῖ [λ]όγῳλόγῳ δοθεὶς ❨τ(ο)ῖς❩τοῖς ❨ὀρ(θ)οῖς❩ὀρθοῖς ❨πιστ(ο)ῖς❩πιστοῖς
8 |gap:2_lines|
10 [Ἀβδέλλα]Ἀβδέλλα [Σουλειμὰν]Σουλειμὰν ἀμιραλμουμνῖν
11 [Ἀβδελμάλικ]Ἀβδελμάλικ [❨σύμβ(ουλος)❩]σύμβουλος [δ]οὺξδοὺξ Εθια
12 |gap:3_lines|