Sematia

sb.20.14433.xml

TM: 29487HGV: 29487Date: 126 – 175Place: Diospolis Magna (Theben)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|ος|gap:?|
2 Λούκιος Ἀν|gap:?| ❨(γίν-…)❩γίν-… |gap:1|
3 καὶ τῶι η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει |gap:?|
4 Γάιος Ἰ̣[ο]ύλιος̣Ἰούλιος |gap:?| ❨(γίνεται)❩γίνεται α|num:1|
5 καὶ τῶι θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει Χάρακος
6 Κόιντος Ἀπολή̣ιοςἈπολήιος Ἁτέριο̣ςἉτέριος ❨(γίνεται)❩γίνεται α|num:1|
7 καὶ τῶι ι̣|num:10|ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει Χάρακος
8 Ἐπαφρ[ό]δειτοςἘπαφρόδειτος ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος Γαίου Ἰουλίου Ἑλλανίκου
8a m2? |g:unintelligible|
9 |gap:?_lines| m1 [κ]αὶκαὶ τῶι ια|num:11| ❨(ἔτει)❩ἔτει
10 Ν̣ό̣τουΝότου ❨(καὶ)❩καὶ ❨Λ(ιβός)❩Λιβός
11 Γάιος Πόλλιος Λουκίου υἱός
12 Λούκιος Πόλλιος Μάριος ἀδελφός
13 ❨(γίνονται)❩γίνονται β|num:2|
14 Ὠφιήου
15 Πτολεμαῖος Ἀπολλωνίου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ Ἡρακλείδου ❨(γίνεται)❩γίνεται α|num:1|
16 ❨(γίνονται)❩γίνονται γ|num:3|
17 |gap:?_lines| |gap:5|ο̣ς̣|gap:5|ος Κλεωνα|gap:?|
18 [Λο]ύ̣κ̣[ι]ο̣ςΛούκιος Πόλλιος Λουκ̣ανόςΛουκανός ❨(γίνονται)❩γίνονται ι̣|num:10||gap:?|ι|num:10||gap:?|
19 υἱὸς Ῥωμαίας
20 |gap:5| Σατορνείλου υἱὸς Γεμελλίας Σατορνείλας
21 ❨[Ἀλε]ξανδ(ρεῖς)❩Ἀλεξανδρεῖς
22 |gap:3||gap:2|ος Κ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|[ο]υ̣Κ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|ου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ Ἡρακλείδου Ἡλ̣ι̣[οδώ]ρουἩλιοδώρου
23 |g:large-parens| ὧν Ὠφιή̣[ου]Ὠφιήου [κ]α̣ὶ̣καὶ Νότου [❨(καὶ)❩]καὶ [❨Λ(ιβὸς)❩]Λιβὸς ι̣|num:10||gap:?|ι|num:10||gap:?| ❨(γίνονται)❩γίνονται οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι
24 σὺν δὲ τοῖς ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τοῦ ι̣β̣|num:12|ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀνδ(ράσιν)❩ἀνδράσιν π|num:80|
25 |g:large-parens| ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος ιβ|num:12| Νότου ❨(καὶ)❩καὶ ❨Λ(ιβὸς)❩Λιβὸς η|num:8| ❨Ὠφιήο(υ)❩Ὠφιήου ξ|num:60| ❨(γίνονται)❩γίνονται π|num:80| ὧν̣ὧν τὸ κ̣α̣τὰκατὰ λαύραν