Sematia

sb.20.14427.xml

TM: 23737HGV: 23737Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| κοινὴ ὁμολογία ❨γεναμέ(νη)❩γεναμένη ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ Βίκτωρ |vac:?| ❨(καὶ)❩καὶ Ἡράει ❨συμβ(ίου)❩συμβίου |g:stauros|
2 |g:rho-cross|
3 [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποίου τριάδος πατρὸς καὶ υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ καὶ ἁγίου ❨πν(εύματο)ς❩πνεύματος
4 Τυβι κζ|num:27| τῆς ιε|num:15| ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν Ἀπό̣λλωνο̣ς̣Ἀπόλλωνος Ἀνο πόλει⊱πόλει |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ
5 [⊢ⲛ⊣]ⲇⲁⲛⲓⲏⲗⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲏⲣⲁⲉⲓ ⲧϣⲉⲣⲉ ⊢ⲛ⊣ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲉⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ⋰ⲓ⋱ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϯ ∼ⲕⲟⲓⲛⲏ∽κοινός ∼ϩ̣ⲟ̣ⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ⊢ⲙⲛ̣⊣ⲙⲛ
6 ⊢ⲛⲉⲛ⊣ⲉⲣⲏⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ∼ϩⲱⲥⲧⲉ∽ὥστε ⲉⲣⲟ⊢ⲛ⊣ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟ⊢ϣϥ⊣ⲛⲁⲧⲟϣϥ ⲛⲁⲛ ⊢ⲛ⊣ⲧ⊢ⲛ⊣∼ⲁⲡ̣ⲟⲗⲁⲩⲉ∽ⲛⲧⲛἀπολαύειν ⊢ⲙ⊣ⲙⲟϥⲙⲙⲟϥ
7 ⲙ⊢ⲛ⊣ⲙⲛ ⊢ⲛⲉⲛ⊣ⲉⲣⲏⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲧⲏ⊢ⲣϥ⊣ⲧⲏⲣϥ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲡⲉ⊢ⲧⲛⲛ⊣ⲁϫⲡⲟϥⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲡⲟϥ ⊢ⲛ⊣ⲧ⊢ⲛⲣ⊣ⲛⲧⲛⲣ
7-8 ⲡⲉϥ∤ϫⲟⲉⲓⲥ
8 ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩ⊢ⲁ⊣ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⊢ⲛ⊣ϩⲏ⊢ⲧⲛ⊣ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉ⋰ⲓ⋱ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩ⊢ⲛ⊣ϩⲛ ∼ⲥⲱⲙⲁ∽σῶμα ⊢ⲛ⊣ⲑⲉⲛⲑⲉ ⲉⲧ⊢ⲣ⊣ⲉⲧⲣ
9 ⲁⲛⲁϥ ⊢ⲙ⊣ⲡϫⲟⲉⲓⲥⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲟⲛ⊢ϩ⊣ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲁ⊢ⲣ⊣ⲛⲁⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲏ⊢ⲣϥ⊣ⲧⲏⲣϥ ϣⲁ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ
10 ϩⲟⲟⲩ{ϩⲟⲟⲩ} ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲩⲙⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ⊢ⲛⲛ⊣ⲥⲁⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⊢ⲙ⊣ⲡⲙⲉϩⲙⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲉⲧⲉⲛ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ∽κληρονομία ⲧⲏⲣⲟ̣ⲩ̣ⲧⲏⲣⲟⲩ
11 ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲏⲧ ⲧ[ⲉⲛ]ϣ[ⲏⲣⲉ]ⲧⲉⲛϣⲏⲣⲉ [⊢ⲙⲛ⊣]ⲙⲛ [ⲧⲉⲥ]ϣⲏⲣⲉⲧⲉⲥϣⲏⲣⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲏⲉⲓ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε [ⲟ⊢ⲛϩ⊣]ⲟⲛϩ [∼ⲉⲓⲧⲉ∽]εἴτε
12 |gap:?| [ⲃⲁⲣⲱ]ⲧ̣ⲃⲁⲣⲱⲧ ∼ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲉ̣∽εἴτε ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲗ̣ⲁ̣[ⲁⲩ]{ⲉ}ⲗⲁⲁⲩ [∼ⲏ∽] ⲕⲉ ∼ⲥⲕⲉⲩⲏ∽σκεῦος ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ̣∽ἁπλῶς ϫⲛ ⲟⲩ ∼ⲉⲓⲇ̣ⲟ̣ⲥ̣∽εἶδος
13 ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ϣⲁ ⲟⲩ ∼ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ∽ἐλάχιστος ⲉ̣ⲛ̣ⲉ̣[ⲕⲉⲗⲁ]ⲁ̣ⲩⲉⲛⲉⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⊢ⲛ⊣ⲣⲱⲙⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ϣ⊢ⲙ⊣ⲙⲟϣⲙⲙⲟ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε
14 ϣⲏⲣⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ∼ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ∽συγγενής ⲉⲛⲉⲩϫⲓ ⲗ̣ⲁ̣ⲁ̣[ⲩ]ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛ ⲡⲉ ⲙ⊢ⲛⲛ⊣ⲥⲁⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲩⲙⲙⲟⲩ
15 ⲥ̣ⲁⲥⲁ ⲧⲉⲣⲏⲧ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲧⲥϣⲉⲣⲉ . S-2 ⲁⲩⲱ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑ̣ⲉ̣ⲑⲉ ⊢ⲛⲧ⊣ⲁⲛ⊢ⲣ⊣ⲛⲧⲁⲛⲣ ϣⲟ⊢ⲣⲡ⊣ϣⲟⲣⲡ ϫⲟⲥ ⲉⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
16 ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽κληρονομεῖν ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲛⲙⲙⲟⲛ [ⲥ]ⲁⲥⲁ ⲧⲉⲣⲏⲧ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ [ⲧ]ⲉⲥϣⲉⲣⲉⲧⲉⲥϣⲉⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⊢ⲙ⊣ⲡⲛϩⲉⲙⲡⲛϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ
17 ⲉⲣⲱⲙⲉ ϩ⊢ⲙ⊣ϩⲙ ⲡⲉ⊢ⲛ⊣ϩⲓⲥⲉⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲥ̣ⲁ̣ⲥⲁ ⲧⲉⲣⲏⲧ ⲧⲁⲛ̣⊢ⲣ⊣ⲧⲁⲛⲣ ϣⲟ⊢ⲣⲡ⊣ϣⲟⲣⲡ ⲥϩⲁ⋰ⲓ⋱ⲥⲥϩⲁⲓⲥ ⲉⲁⲥ⊢ⲣ⊣ⲉⲁⲥⲣ ϩ⊢ⲙ⊣ϩⲁⲗϩⲙϩⲁⲗ ⊢ⲛ⊣ⲁⲛⲛⲁⲛ ϩ⊢ⲙ⊣ϩⲙ
18 ⲡⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲧⲉⲛⲙ⊢ⲛⲧ⊣ϭⲱⲃⲧⲉⲛⲙⲛⲧϭⲱⲃ . S-3 ⲉⲛ̣[ⲉ]ⲍ̣ⲁ̣ⲭⲁⲣⲓⲁⲉⲛⲉⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ∼ⲇⲉ∽δέ ϫⲓ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛ ⲡⲉ ∼ⲉⲓ[ⲧⲉ]∽εἴτε
19 ⲏⲉ⊢ⲓ⊣ⲏⲉⲓ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲟ⊢ⲛϩ⊣ⲟⲛϩ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲗⲁⲁⲩ ⊢ⲛⲛ⊣ⲕⲁⲛⲛⲕⲁ ⲉⲡⲱⲛ [ⲡ]ⲉⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⊢ⲙ⊣ⲡⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲙⲡⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓ⊢ⲛ⊣ⲉⲓⲛ ⲗⲁⲁⲩ
20 ⊢ⲛⲛ⊣ⲕⲁⲛⲛⲕⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϫⲱ⋰ⲓ⋱ⲉϫⲱⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲏⲣⲁⲉⲓ ∼ⲉⲩⲧ̣ⲉ̣∽οὐδέ ⊢ⲛ⊣ⲧⲟϥⲛⲧⲟϥ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⊢ⲙ⊣ⲡ⊢ϥ⊣ⲟⲩⲟ⊢ⲛϩ⊣ⲙⲡϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲟⲩⲗ[ⲁ]ⲁⲩⲟⲩⲗⲁⲁⲩ
21 ⊢ⲙ⊣ⲙ⊢ⲛ⊣ⲙⲁ⋰ⲓ⋱ⲣⲱ⊢ⲙ⊣ⲉⲙⲙⲛⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸢ⲉⲃⲟⲗ⸣ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲛ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ϩ⊢ⲛ̣⊣ϩⲛ ⲧ̣ⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⊢ⲛ⊣ⲧⲁⲛⲥⲁⲛⲟⲩ⊢ϣϥ⊣ⲛⲧⲁⲛⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲉϥⲉ̣ⲓ̣ⲉϥⲉⲓ ∼ⲉ̣ⲓⲥ∽εἰς
22 ∼ⲏⲗⲓⲕⲓⲁⲛ∽ἡλικία ⲁϥ ∼ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽ἀναχωρεῖν ⲛⲁϥ ⲁϥ ∼ⲧⲣ̣ⲉ̣ⲫⲉⲓ∽τρέφειν ⊢ⲛ⊣ϩⲉⲛⲕⲉ̣ⲣ̣ⲱ̣ⲙ̣ⲉ̣ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ϩ⊢ⲙ⊣ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉϥϩⲱ[ϥ]ⲡⲉⲧⲉϥϩⲱϥ
23 ⊢ⲙ⊣ⲙⲟϥⲙⲙⲟϥ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲛⲙⲙⲟⲛ ⲉⲛⲱ ⊢ⲛ⊣ϭⲱⲃⲛϭⲱⲃ ⲉ̣ⲛⲉⲓⲙⲉⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ . S-4 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⊢ⲙⲛ⊣ⲧⲛⲙⲛⲧⲛ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά
24 ∼ⲥⲁ⊢ⲣⲝ⊣∽σάρξ ⊢ⲙ⊣ⲙⲁⲩⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲕⲱ ϯ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ⲉϩ̣[ⲣ]ⲁ⋰ⲓ⋱ⲉϩⲣⲁⲓ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲱⲣ⊢ϫ⊣ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ
25 ⲉⲩ ∼ⲁⲥⲫⲁⲗⲉⲓ∽ἀσφάλεια ⊢ⲛ⊣ⲧⲉⲣⲏⲧⲛⲧⲉⲣⲏⲧ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲉ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲧⲉ̣[ⲥ]ϣⲏⲣⲉⲧⲉⲥϣⲏⲣⲉ . S-5 ⲉⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⊢ⲛ⊣ⲣⲱⲙⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲱⲛ ⲡⲉ
26 ∼ⲏ∽ ϣ⊢ⲙ⊣ⲙ⊢ⲟ⊣ϣⲙⲙⲟ ⲉϣ ϭⲙ ϭⲟ⊢ⲙ⊣ϭⲟⲙ ∼ⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲉ∽ἀντιλέγειν ⲟ̣ⲩ̣ⲃⲏⲥⲟⲩⲃⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲉⲛⲉ⊢ⲛ⊣ϭ⊢ⲛ⊣ⲉⲛⲉⲛϭⲛ ϭⲟⲙ
27 ⊢ⲙ⊣∼⊢ⲙ⊣ⲉⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ⲙμεταμελεῖσθαι ⊢ⲛ⊣ⲧ⊢ⲛ⊣ⲕⲟⲛⲧⲛⲕⲟ ⲕⲉ ∼ϩⲟⲙ̣[ⲟ]ⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία <ⲉϩ>ⲣⲁ⋰ⲓ⋱ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲟⲩⲧⲉ∽οὐδέ ⲉⲛⲉ⊢ⲛ⊣ϯⲉⲛⲉⲛϯ ⲟⲩ ∼ⲫⲱⲛⲏ∽φωνή
28 ⊢ϩ⊣ⲛϩⲛ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲩⲙⲙⲟⲩ . S-6 ⲉⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ∼ⲇⲉ̣∽δέ [⊢ⲛ⊣ⲧ⊢ⲛ⊣ⲥ]ϩⲁ⋰ⲓ⋱ⲛⲧⲛⲥϩⲁⲓ ⲕⲉ̣ⲕⲉ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ∼⊢ⲏ⊣∽ ⊢ⲛ⊣ⲧ⊢ⲛ⊣ϯⲛⲧⲛϯ
29 ⲟⲩ ∼ⲫⲱⲛⲏ∽φωνή ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡ⊢ⲉ⊣ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ∼ⲁⲕⲩⲣⲟ⊢ⲛ⊣∽ἄκυρος ⊢ⲛ⊣ⲧⲉ[ϯ]∼[ϩⲟ]⊢ⲙ̣⊣ⲟ̣ⲗ̣ⲟⲅⲓⲁ∽ⲛⲧⲉϯὁμολογία ⲧⲁ⋰ⲓ⋱ⲧⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲟⲩ⊢ⲛ⊣ⲧⲁⲥⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⊢ⲙ⊣ⲙⲁⲩⲙⲙⲁⲩ
30 ⊢ⲛ⊣ⲧⲉⲥϭⲟⲙⲛⲧⲉⲥϭⲟⲙ ϩ⊢ⲙ⊣ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲉⲙⲫⲁ[ⲛⲓⲍ]ⲉ∽ἐμφανίζειν ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲥⲙⲙⲟⲥ ⊢ⲛ⊣ϩⲏ⊢ⲧϥ⊣ⲛϩⲏⲧϥ . S-7 ⲉⲛⲱ⊢ⲣⲕ⊣ⲉⲛⲱⲣⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
31 ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱ̣ⲣ∽παντοκράτωρ ⊢ⲙⲛ̣⊣ⲙⲛ ⲡ̣ⲟ̣ⲩϫⲁ⋰ⲓ⋱ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⊢ⲛ⊣ⲛⲉⲛϫ̣ⲓⲥⲟⲟⲩⲉⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⊢ⲛ⊣ⲉⲣⲱⲟⲩⲛⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⊢ⲛ⊣ϯⲛϯ
31-32 ∼ϩⲟ∤ⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία
32 . S-8 ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲉ∽ἀντιλέγειν ⲟⲩⲃⲏⲥ ∼ⲏ̣∽ ⲡ̣[ⲉ]ⲧⲛⲁⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲥⲙⲙⲟⲥ ϣⲟⲣ⊢ⲡ⊣ϣⲟⲣⲡ ∼ⲙ[ⲉⲛ]∽μέν
33 ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ∼ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ∽κίνδυνος ⊢ⲙ⊣ⲡⲙⲡ ∼ⲟⲣ⊢ⲕ⊣ⲟⲥ∽ὅρκος ⊢ⲙ⊣ⲛ⊢ⲛ⊣ⲥⲱⲥⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⊢ⲛ⊣ϥϯⲛϥϯ ⊢ⲙⲛ⊣ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ|num:12|ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ|num:12| ⊢ⲛ⊣∼❨ϩ̣ⲟ̣ⲗ̣[ⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)]❩∽ⲛὁλοκόττινος
34 ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲧⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ∽ὁμολογεῖν ⲟⲛ ⲙⲡⲁ⋰ⲓ⋱ⲙⲡⲁⲓ ϫ̣[ⲉ]ϫⲉ ⲉ̣ⲛⲉⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲉⲛⲉⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ϫⲓ ∼ⲟⲩⲧⲉ∽οὐδέ ⲉⲛⲉϥϯ ϩⲁⲣⲟⲛ
35 ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⊢ⲙ⊣ⲡ⊢ⲛ⊣ϩⲉⲙⲡⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ∼ⲁⲗ̣ⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲣⲉⲧⲉⲣⲏⲧ ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲉ ⲛⲁ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟ̣ⲛ̣ⲟⲙⲓ∽κληρονομεῖν
36 ⲙⲙⲟⲛ ϫ⊢ⲛ⊣ϫⲛ ⲟⲩ ∼ⲉⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ⲉϥⲧⲁ⋰ⲓ⋱ⲏⲩⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ϣⲁ ⲟ̣ⲩ̣ⲟⲩ ∼❨ⲉ̣[ⲗ]ⲁ̣ⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲛ)❩∽ἐλάχιστος ⊢ⲙⲛⲛ⊣ⲥⲁⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲉⲛⲙⲟⲩ ⊢ⲛⲥ⊣ϭⲁⲥ⊢ⲛ⊣ⲛⲥϭⲁⲥⲛ ⊢ⲛ⊣ⲥⲣⲛⲥⲣ
36-37 ⲡⲉⲛ∤∼ⲁⲗⲱⲙⲁ∽ⲡⲉⲛ∤ἀνάλωμα
37 ⊢ⲛⲥ⊣ϯⲛⲥϯ ⲧⲉⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ⊢ⲛ⊣ⲑⲉⲛⲑⲉ ∼ⲭ[ⲣ]ⲓ̣ⲥ̣ⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽χριστιανός ⲛⲓⲙ . S-9 ⲉⲩ̣ⲱ̣[ⲣϫ]ⲉⲩⲱⲣϫ [ⲛ]ⲁ̣ⲛ̣ⲛⲁⲛ ⲙ⊢ⲛ⊣ⲙⲛ
37-38 ⲧ̣ⲉ̣⊢ⲛ⊣∤ϣⲉⲣⲉⲧⲉⲛ∤ϣⲉⲣⲉ
38 ⲧⲉⲣⲏⲧ ⲁ⊢ⲛ⊣ⲕⲱⲁⲛⲕⲱ ϯ ∼ⲕⲟⲓⲛⲏ∽κοινός ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ⲁ|gap:18_precision=low|
39 ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁ⋰ⲓ⋱ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ⊢ⲛ⊣∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ∽ⲁⲛὁμολογεῖν ⊢ⲙ⊣ⲙⲟⲟⲩⲙⲙⲟⲟⲩ |g:rho-cross| . m2 S-10 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲃ̣[ⲓⲕⲧ]ⲱⲣⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⊢ⲛ⊣ⲇⲁⲛⲓ̣ⲏ̣ⲗ̣ⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗ
40 ⊢ⲙⲛ⊣ⲙⲛ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲏⲣⲁ⋰ⲓ⋱ⲉ⋰ⲓ⋱ϩⲏⲣⲁⲓⲉⲓ ⲧϣⲏⲣⲉ ⊢ⲛ⊣ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧ⊢ϣ⊣ⲣ[ⲡ]ⲛⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁ⋰ⲓ⋱ⲥϩⲁⲓ ⲧ⊢ⲛ⊣∼ⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ∽ⲧⲛστοιχεῖν ⲉⲧⲓ ∼ⲕⲟ̣ⲓⲛⲏ∽κοινός ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ⲙⲛ
41 ϩⲱⲃ ⲛⲓ⊢ⲙ⊣ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏ⊢ϩ⊣ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ . S-11 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡϣⲏ[ⲣ]ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⊢ⲛ⊣ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲓⲟⲥⲛⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲓⲟⲥ ⲁⲩ ∼ⲁⲓⲧⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙ̣ⲟ̣⋰ⲓ̣⋱ⲙⲙⲟⲓ ⲁ̣⋰ⲓ⋱ⲥϩⲁ⋰ⲓ⋱ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ
42 [ϫⲉ]ϫⲉ [ⲥ]ⲉⲥⲉ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲁ⊢ⲛ⊣ⲁⲛ ⊢ⲛ⊣ⲥϩⲁ⋰ⲓ⋱ⲛⲥϩⲁⲓ |g:rho-cross| . m3 S-12 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲓⲟⲥ ⲡⲓ ∼⋰ⲓ⋱ⲁⲧⲣⲟⲥ∽ἰατρός ⲡϣ[ⲏ]ⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲱⲩ[ⲥ]ⲏ̣ⲥⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯ⊢ⲟ⊣ϯⲟ ⊢ⲙ⊣∼ⲙ[ⲁⲣ]ⲧ̣ⲩⲣⲟⲥ∽ⲙμάρτυρος ⲉⲧⲓ ∼ϩⲟ̣ⲙ̣ⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία
43 ϩⲓⲧ⊢ⲛ⊣ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⊢ⲛ⊣ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲉⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲉ |g:rho-cross| . m4 S-13 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱ̣[ⲁ]ⲛ̣ⲛⲁⲕⲓⲥⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲕⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⊢ⲛ⊣ⲙⲁⲣⲧⲓⲛⲟⲥⲛⲙⲁⲣⲧⲓⲛⲟⲥ ϯⲱ ⊢ⲛ⊣∼❨ⲙⲁⲣⲧ[ⲩ(ⲣⲟⲥ)]❩∽ⲛμάρτυρος
44 ⲉ̣ϯⲉϯ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ϩⲓⲧ⊢ⲛ⊣ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⊢ⲛ⊣ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙ[ⲛⲧⲉ]ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲉ [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [.]. m5 S-14 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲓⲟⲥ ⲡϣ̣ⲏ̣[ⲣ]ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⊢ⲛ⊣ⲕⲱⲥⲧⲟⲥⲛⲕⲱⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος
44-45 ⊢ⲛ̣⊣∤∼ⲁ̣ⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲧⲏⲥ∽ⲛ∤ἀναγνώστης
45 ϯⲱ ⊢ⲙ⊣∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽ⲙμάρτυρος ⲉⲧⲉⲓⲟ∼ϩⲟⲙⲟ̣ⲗ̣ⲟ̣ⲅ̣ⲓ̣[ⲁ]∽ⲉⲧⲉⲓ{ⲟ}ὁμολογία [ϩⲓⲧ⊢ⲛ⊣]ϩⲓⲧⲛ ∼[ⲁⲓⲧⲏ]ⲥ̣ⲓ̣ⲥ̣∽αἴτησις ⊢ⲛ⊣ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙ̣ⲛ̣ⲧⲉⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲉ |g:rho-cross| . m1 S-15 |g:rho-cross| ϩⲓⲧⲟⲟ⊢ⲧ⊣ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲁϯ ∼ϩⲟⲙⲟ[ⲗⲟⲅⲓⲁ]∽ὁμολογία [ϣ]ⲱ̣ⲡⲉϣⲱⲡⲉ |g:rho-cross| .