Sematia

sb.20.14410.xml

TM: 26256HGV: 26256Date: 1 – 300Place: Sohag (Oberägypten)

1 m1 S-1 Πανισ<ν>ε̣ῦ̣τοςΠανισνεῦτος Χρύσ̣η̣Χρύση
2 εἰς <Σ>μίνεινΣμίνειν κώμη<ν>κώμην τοῦ
3 Πανοπολίτου εἰς
3-4 κώ∤μη<ν>κώ∤μην
4 ∼Κροκωδίλων∽Κροκοδίλων
5 καὶ παράδος Κρονίωι
6 τῶι ἀδελφῶι μου
7 εἰς ὅρμον Σμίνειν
8 τοῦ Πανοπολίτου
9 〚παρ̣ά̣σχε̣ς̣〛παράσχες 〚❨Κ̣ρ̣ο̣ν̣(ίωι)❩〛Κρονίωι
10 ταφὴ ∼Πανισνε̣υς∽Πανισνεῦτος
11 εἰς ὅρμον Ζμείνας
12 ὥστε εἰς
12-13 ∼Κορκοδεί∤λων∽Κροκοδί∤λων
13 .