Sematia

jjp.50.93_40.xml

TM: 699745HGV: 699745Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:11||gap:1|ς Ἀπολλ̣ωνίουἈπολλωνίου τῶν ἐ̣π̣έργωνἐπέργων ὁ̣[μ]ο̣λ̣ο̣γ[ῶ]ὁμολογῶ ὀμωμοκέναι τ[ὸν]τὸν
1-2 [προ]∤[γεγραμμένο]νπρο∤γεγραμμένον
2 ὅ̣ρ̣κονὅρκον βασ̣ι̣λ̣ι̣κὸνβασιλικὸν κα̣[τε]γγεγυῆσθαικατεγγεγυῆσθαι μονῆς [Ἑ]ρμοκράτη[ν]Ἑρμοκράτην
3 |gap:?|ν κ|gap:2|τοικα|gap:2|κο̣σ̣ουκ|gap:2|τοικα|gap:2|κοσου π̣ο̣γ̣|gap:8||gap:?|πογ|gap:8||gap:?|
4 |gap:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους κ Φαμενὼθ κ̣|gap:?|κ|gap:?|