Sematia

sb.18.13177.xml

TM: 14723HGV: 14723Date: 138 – 139Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Τ̣ι[β]ερίῳΤιβερίῳ Κλαυδίῳ Κερεᾶλ[ι]ςΚερεᾶλις
2 ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος
3 παρὰ Στοτ[ο]ήτιοςΣτοτοήτιος Τ[ε]σ̣[ε]νο̣ύ̣φεως̣Τεσενούφεως
4 καὶ Τεσενούφεως Τεσενούφεως̣Τεσενούφεως
5 καὶ Παβοῦτος Ἁρμάιος τῶν γ|num:3|
6 ἀπὸ κώμης Σ[ο]κ̣νοπαίουΣοκνοπαίου Νήσ[ο]υΝήσου
7 καὶ μετόχων ἐπιτηρητῶν
8 ν̣ομῶννομῶν τῆς αὐτῆς κώμης
9 τῆς Ἀνθιαν[η]ςἈνθιανης οὐσίας .
9-10 S-2 ∼δηιλ[ο]ῦ∤μ̣[εν]∽δηλοῦ∤μεν
10 μηδὲν π[ε]ριγεγονέναιπεριγεγονέναι
11 ἀπὸ ιϛ|num:16| ἕως κ|num:20| [τ]οῦτοῦ ἐνεστ[ῶτο]ς̣ἐνεστῶτος
12 μηνὸς Παχ[ὼν]Παχὼν διὰ τὸ μηδέν̣α̣μηδένα
13 κ̣α[τ]α̣νενεμῆσθαικατανενεμῆσθαι .
14 S-3 Τεσενοῦφις ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν με|num:45|
15 ἐπ̣ιχάροψἐπιχάροψ ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντικ(νημίῳ)❩ἀντικνημίῳ ❨δεξι(ῷ)❩δεξιῷ .
16 S-4 |gap:?_lines| Τιβερίῳ Κλαυδίῳ [Κερεᾶλις]Κερεᾶλις
17 ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου [μερίδος]μερίδος
18 παρὰ Στοτοήτιο[ς]Στοτοήτιος
18-19 [Τεσε]∤νούφεωςΤεσε∤νούφεως
19 καὶ
19-20 Τε[σενού]∤φεωςΤεσενού∤φεως
20 Τεσενού[φεως]Τεσενούφεως
21 καὶ Παβοῦτος Ἁρ[μάιος]Ἁρμάιος
22 τῶν γ|num:3| ἀπὸ κώμ[ης]κώμης
22-23 [Σο]∤❨κνοπ(αίου)❩Σο∤κνοπαίου
23 Νήσου κα[ὶ]καὶ [μετόχων]μετόχων
24 ἐπιτηρητῶν [νομῶν]νομῶν
25 τῆς αὐτῆς κ[ώμης]κώμης [τῆς]τῆς
26 Ἀνθιανῆς οὐσ[ίας]οὐσίας [.].
26-27 S-5 [δη]∤λοῦμενδη∤λοῦμεν
27 μηδὲν
27-28 [περι]∤γεγονέναιπερι∤γεγονέναι
28 [ἀπὸ]ἀπὸ [κα|num:21|]κα|num:21| [ἕως]ἕως
29 κε|num:25| τοῦ ἐν[εστῶτος]ἐνεστῶτος
29-30 [μη]∤νὸςμη∤νὸς
30 Παχὼν |gap:?|