Sematia

sb.18.13170.xml

TM: 38747HGV: 38747Date: 601 – 700Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |g:stauros| Φλάυιος Ἰωάννης σὺν ❨θ̣(εῷ)❩θεῷ σιγγουλάριος τῆς κατὰ Θηβαίδα
2 ἡγεμονικῆς τάξεως υἱὸς τοῦ τῆς θεοφιλοῦ̣ς̣θεοφιλοῦς μνήμης Ἀνουβίωνος
3 ἀπὸ ταύτης τῆς Ἀντινοέων πόλεως |g:stauros| Αὐρηλίῳ τῷδε υἱῷ
4 τοῦδε γεωργῷ ὁρμωμένῳ σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ἀπὸ κώμης τῆσδε τοῦ Ἑρμουπολίτου
5 νομοῦ , τὰ νῦν δὲ διάγοντι ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς αὐτῆς Ἀντινοέων πόλεως
6 χαίρειν . S-2 [ὁμ]ολ[ογῶ]ὁμολογῶ ἐγὼ δεῖνα γεωργὸς ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως
7 μεμισθῶ[σ]θ[αι]μεμισθῶσθαι παρʼ [ὑμ]ῶνὑμῶν ἐπὶ δεκαετῆ χρόνον λογιζόμενον
8 ἀπὸ καρπῶν [τῆς]τῆς [σὺν]σὺν θεῷ ∼εἰσειούσης∽εἰσιούσης τετάρτης ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ αὐτῆς
9 τὸ διαφέρον [ὑμῖν]ὑμῖν [γ]εώργι[ον]γεώργιον ὁλόκληρον ἀρουρῶν ὅσων ἐστίν .