Sematia

jjp.50.84_37.xml

TM: 699755HGV: 699755Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ασ|gap:2||gap:?|
2 ἀξιῶ οὖν σ̣[ε]σε [συν]τ̣ά[ξ]α̣ι̣συντάξαι Μ̣ενελά̣ω̣ιΜενελάωι
3 τῶι ἐπισ̣τάτ̣ειἐπιστάτει ἀ̣π̣ο̣στεῖλαιἀποστεῖλαι
4 αὐτοὺς ἐπὶ σ̣έ̣σέ ὅπως τύχω
5 τῆς παρὰ σοῦ̣σοῦ [β]ο̣η̣θ̣είαςβοηθείας