Sematia

sb.18.13118.xml

TM: 14717HGV: 14717Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1_lines|
2 |gap:?| [Κ]ο̣μμόδο̣[υ]Κομμόδου |gap:?|
3 |gap:?||gap:2|των μ|gap:1||gap:?|
4 [❨στολ(ιστῶν)❩]στολιστῶν [Κ]ρόνουΚρόνου ❨ἐπικεκρι(μένων)❩ἐπικεκριμένων καὶ ❨δι(α)γρα(ψάντων)❩διαγραψάντων ὑπὲρ ❨στολ(ιστείας)❩στολιστείας Κρόνου |gap:?|
5 |gap:?| [Μάρ]ωνΜάρων Κρονίωνος̣Κρονίωνος τοῦ Ἁρποκρατίωνος ❨μ̣η(τρὸς)❩μητρὸς |gap:?|
6 |gap:?||gap:2| τῷ ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου ὑπὸ |gap:?|
7 |gap:?| [Κ]ρονίωνΚρονίων Πακήβκεως τοῦ Ἁρποκρατίω[νος]Ἁρποκρατίωνος |gap:?|
8 |gap:?| ❨[ἐπ]ικεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσεως∽εἰσκρίσεως ἐπ[ὶ]ἐπὶ [❨(δραχμαῖς)❩]δραχμαῖς |gap:?|
9 |gap:?|ων Κρονίωνος τοῦ ❨Ἁρποκρατίω(νος)❩Ἁρποκρατίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς |gap:?|
10 |gap:?| ❨[ἐπ]ικεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσεως∽εἰσκρίσεως |gap:?|
11 |gap:?| [Μαρ]εψῆμιςΜαρεψῆμις Μαρσισούχου τοῦ Ἁρποκ̣[ρατίωνος]Ἁρποκρατίωνος |gap:?|
12 |gap:?| ❨[ἐπικ]εκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσ[εως]∽εἰσκρίσεως |gap:?|
13 |gap:?| [Μ]αρσι[σο]ῦχοςΜαρσισοῦχος ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος τοῦ Κρονίω[νος]Κρονίωνος |gap:?|
14 ❨ἐπικεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσεως∽εἰσκρίσεως ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ [❨(δραχμαῖς)❩]δραχμαῖς |gap:?|
15 |gap:?| Πακῆβκις ❨Κρονίω(νος)❩Κρονίωνος τοῦ Ψύφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαυβά[στεως]Θαυβάστεως |gap:?|
16 ❨ἐπικεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσεως∽εἰσκρίσεως ἐπὶ [❨(δραχμαῖς)❩]δραχμαῖς |gap:?|
17 Μάρων ❨[Μάρ]ωνο(ς)❩Μάρωνος τοῦ Μαρεψήμεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς |gap:?|
18 ❨ἐπικεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσε̣ω̣ς̣∽εἰσκρίσεως ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ [❨(δραχμαῖς)❩]δραχμαῖς |gap:?|
19 δ|num:4| ❨φυλ(ῆς)❩φυλῆς Πακῆβκις ❨ὃ(ς)❩ὃς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Ζώσιμ(ος)❩Ζώσιμος Πακή[βκεως]Πακήβκεως |gap:?|
20 ❨ἐπικεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσε[ως]∽εἰσκρίσεως |gap:?|
21 Ὀννῶφρις |gap:?|ω̣ι̣(…)|gap:?|ωι… τοῦ Πετ̣ο̣σ̣ε̣|gap:?|Πετοσε|gap:?|
22 ❨ἐπικεκρ[ι(μένος)]❩ἐπικεκριμένος [❨κα(ὶ)❩]καὶ ❨δ̣ι̣(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσεως∽εἰσκρίσεως |gap:?|
23 Ἁρποκρατίων ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος τοῦ |gap:3|ο|gap:1||gap:?|
24 ❨[ἐπι]κεκρι(μένος)❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ ∼ἰσκρίσεως∽εἰσκρίσεως |gap:?|
25 Μάρω[ν]Μάρων ❨[Πακή]βκεω(ς)❩Πακήβκεως τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Ζωσί(μου)❩Ζωσίμου Π̣α̣[κήβκεως]Πακήβκεως |gap:?|
26 ❨ἐπι[κεκρι(μένος)]❩ἐπικεκριμένος καὶ ❨δι(α)γρά(ψας)❩διαγράψας ὑπὲρ εἰσκρίσεως
27 Κρονί[ων]Κρονίων |gap:?|
28 ⸢|gap:1|⸣|gap:1| α|num:1| ❨φυλ(ῆς)❩φυλῆς
29 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|υ|gap:1|κ̣ο̣ς̣|gap:?||gap:1|υ|gap:1|κος Λ̣|gap:?|Λ|gap:?|
2 |gap:?| [ὑ]πὲρὑπὲρ ∼ἰσκρίσ̣[εως]∽εἰσκρίσεως |gap:?|
3 |gap:?|ρ̣α̣ι̣ς̣|gap:?|ραις τοῦ Α|gap:?|
4 |gap:?| [ὑ]πὲρὑπὲρ ∼ἰσκρίσ[εως]∽εἰσκρίσεως |gap:?|
5 |gap:?||gap:2|ιμ|gap:4||gap:?|
6 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:3_lines|
4 ❨στολ(ιστῶν)❩στολιστῶν Κρό[νου]Κρόνου |gap:?|
5 |gap:?||gap:2|νος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θενμαρσισούχου |gap:?|
6 καὶ ❨ἔστ(ι)❩ἔστι διάδοχος
7 |gap:?| Θενκήβκεως ❨τῆ(ς)❩τῆς Ψύφεως
8 καὶ ❨ἔστ(ι)❩ἔστι ❨στολ(ιστὴς)❩στολιστὴς Κρόνου
9 |gap:?||gap:1| ❨Θαυβάστεω(ς)❩Θαυβάστεως ❨τῆ(ς)❩τῆς |gap:1||gap:?|ν̣η̣ς̣|gap:1||gap:?|νης
10 |gap:?||gap:1|(…)|gap:?||gap:1|… τῆς Κρονίων[ος]Κρονίωνος |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:2|της ελεωργη|gap:2|ν τη ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ |gap:?|
2 |gap:?|γρα(…)|gap:?|γρα… εἰς τὸ δημόσιον καὶ ἀν|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ων ❨ἀναλω(μάτων)❩ἀναλωμάτων ∼εἱστιατορεί[ας]∽ἑστιατορίας |gap:?|
4 |gap:?| β̣ύσσουβύσσου ❨στολ(ισμάτων)❩στολισμάτων [Κρ]όνουΚρόνου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ |gap:?|
5 |gap:?| κωμασίας θε[ῶν]θεῶν ἱερεῦσι |gap:?|
6 |gap:?| ὡρολόγῳ ἐ̣|gap:?|ἐ|gap:?| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι κϛ|num:26| τῆ[ς]τῆς [ἡμέρας]ἡμέρας |gap:?|
7 |gap:?| [κωμα]σίαςκωμασίας Σοκνεπ[τύ]νεωςΣοκνεπτύνεως τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ Κρ[όνου]Κρόνου |gap:?|
8 |gap:?|νου ἡμερ|gap:?| ϛ|num:6| ἀντὶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν π̣|gap:?|π|gap:?|
9 |gap:?| [μι]σθοῦμισθοῦ αὐτοῖς τοῖς ἁγνεύουσι
10 |gap:?| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι κ̣ϛ|num:26|κϛ|num:26| ιϛ|num:16| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ καὶ ❨(πυροῦ?)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι?)❩ἀρτάβαι θ|num:9| καὶ α|gap:3||gap:?|
11 |gap:?| τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἁγν[εύουσι]ἁγνεύουσι |gap:?|
12 |gap:?||gap:1|ημα|gap:1||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:1_lines|
2 |gap:?|σ|gap:1|ρεως
3 |gap:?|εσβ(…)|gap:?|εσβ… καὶ |gap:?|
4 |gap:?|ν̣ο̣ι̣|gap:?|νοι τ̣η̣ς̣της κατα|gap:?|
5 |gap:?|αλαιωσιν̣|gap:?||gap:?|αλαιωσιν|gap:?|
6 |gap:?|κου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι θ|num:9|
7 |gap:?|α̣γ̣ν̣ω̣ν|gap:?|αγνων
8 |gap:?| μόσχοι
9 |gap:?|αις οἱ και̣|gap:?|και|gap:?|
10 |gap:?|ωργου(…)|gap:?|ωργου… δ̣ε̣|gap:?|δε|gap:?|
11 |gap:?||gap:2|θ̣α̣|gap:?||gap:2|θα δια|gap:?|
12 |gap:?| τοῖς θεοῖ[ς]θεοῖς |gap:?|
13 |gap:?| ❨(πυροῦ?)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι?)❩ἀρτάβαι καὶ οὐδε|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [α]ὐτοῦαὐτοῦ τὰς |gap:?|
2 |gap:?|λαιο(…)|gap:?|λαιο… εἰς |gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ημερη|gap:?|
4 |gap:?|ς̣|gap:?|ς περὶ κ̣ύ̣[φεως?]κύφεως |gap:?|
5 |gap:?| τῶν θεῶν |gap:?|
6 |gap:?||gap:1|ν̣τ̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|ντ|gap:2||gap:?|
7 |gap:?||gap:4|π̣|gap:?||gap:?||gap:4|π|gap:?|
8 |gap:?| τὴν τρ|gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:1|ακολ[ούθ]ως|gap:?||gap:1|ακολούθως
2 |gap:?|ευ|gap:2|οντων ἱερε|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:2| ∼εἱστιατορεία[ς]∽ἑστιατορίας |gap:?|
4 |gap:?||gap:1|(…)φ̣|gap:2|ματων|gap:?||gap:1|…φ|gap:2|ματων |gap:1||gap:?|
5 |gap:?| [ἁ]γνεύουσιἁγνεύουσι καθʼ ❨ἡ(μέραν)❩ἡμέραν ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι |gap:?|
6 |gap:?||gap:1|(…)ε|gap:1|του|gap:?||gap:1|…ε|gap:1|του ἐπὶ αὐτοῦ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι |gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?| [κωμα]σίαςκωμασίας Σοκνε̣[βτύνεως]Σοκνεβτύνεως |gap:?|
2 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Κρό]νουΚρόνου καὶ Σαράπ[ιδος]Σαράπιδος |gap:?|
3 |gap:?| ἐπὶ αὐτοῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι
4 |gap:?|ντοι των |gap:3|χω|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|ω κυρων θ|gap:?|
6 |gap:?||gap:1| Χρονω|gap:?|
7 |gap:?| τοῦ καὶ Κρ[όνου]Κρόνου |gap:?|
8 |gap:?|νος θε|gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|υ̣π̣ε̣ρ̣|gap:?||gap:?|υπερ|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|απ|gap:2||gap:?|
3 |gap:?| ἱερῶν |gap:?|
4 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ει|gap:?|
2 |gap:?|ν|gap:?|
3 |gap:?_lines|