Sematia

sb.18.13111.xml

TM: 35159HGV: 35159Date: 401 – 600Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| ∼εὐκερίαν∽εὐκαιρίαν ∼εὑρὸν∽εὑρὼν ∼ἀναγκε͂ον∽ἀναγκαῖον ∼ἡγισάμην∽ἡγησάμην προσκυ̣ν̣[ῆσαι]προσκυνῆσαι [τὴν]τὴν [ὑμετέραν]ὑμετέραν [ἀδελφότητα]ἀδελφότητα
2 διὰ ∼τούτον∽τούτων ∼τον∽τῶν ∼ἐλαχίστον∽ἐλαχίστων μου ∼γραμμάτον∽γραμμάτων . S-2 ἐλπίζ[ω]ἐλπίζω [γὰρ]γὰρ [εἰς]εἰς [❨(τὸν)❩]τὸν [θεὸν]θεὸν [ὅτι]ὅτι [ὑμᾶς]ὑμᾶς [ὑγιεῖς]ὑγιεῖς
3 ∼καταλ[αμ]βάνο∽καταλαμβάνω . S-3 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ ταῦτά μου τὰ γράμμ[α]τ[α]γράμματα |gap:?|
4 |gap:2||gap:1|ε|gap:3| ὑμ̣ε̣τ̣έ̣ρ̣ανὑμετέραν . S-4 ∼μέλο∽μέλλω γὰρ κατελθεῖν ἐπὶ τὴν τ|gap:?|
5 |gap:1||gap:10| ∼εὔχομε∽εὔχομαι μή τί ∼πο̣∽πω προσκυνήσω ὑμ[ᾶς]ὑμᾶς |gap:?|
6 |gap:10|∼[ἐρρῶσθ]ε∽|gap:10|ἐρρῶσθαι ὑμᾶς ∼εὔχομε∽εὔχομαι , δέσποτα , [πολλοῖς]πολλοῖς [χρόνοις]χρόνοις [ἐν]ἐν [κυρίῳ]κυρίῳ [|g:stauros|]|g:stauros| [.].
7 S-5 [❨ἐπίδ(ος)❩]ἐπίδος [τῷ]τῷ ❨[μεγα]λ[ο]πρε(πεστάτῳ)❩μεγαλοπρεπεστάτῳ κ̣α̣ὶκαὶ ❨περιβλέ(πτῳ)❩περιβλέπτῳ ❨κόμ(ετι)❩κόμετι ∼διμοσίο∽δημοσίῳ κ̣[αὶ]καὶ ❨προστ(άτῃ)❩προστάτῃ
8 Ε|gap:1| |g:chirho| ❨παρ(ὰ)❩παρὰ Γρ̣(…)Γρ… ∼βηκάριος∽βικαρίου |g:stauros|