Sematia

sb.16.13048.xml

TM: 16359HGV: 16359Date: 89 – 96Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους |gap:?| [Α]ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ[άτορος]Αὐτοκράτορος [Κ]α̣ί̣σαροςΚαίσαρος Δομιτιανοῦ
2 [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ ❨[μ]η̣νὸ(ς)❩μηνὸς ❨Γερμ[ανικ(οῦ)]❩Γερμανικοῦ |gap:1-2| ἐν ❨Ὀξυ̣(ρύγχων)❩Ὀξυρύγχων ❨πό̣λ̣(ει)❩πόλει τ[ῆ]ςτῆς Θηβαίδ[ος]Θηβαίδος
3 |gap:?|ε̣ί̣ου|gap:?|είου μητρὸς Τααρμιύσι[ος]Τααρμιύσιος |gap:?|
4 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [κώ]μηςκώμης Ταλαὼ τῆς κάτω το[παρχίας]τοπαρχίας
5 [τοῦ]τοῦ [❨Ὀξυρ(υγχίτου)❩]Ὀξυρυγχίτου [μετὰ]μετὰ [κυ]ρίουκυρίου καὶ ἐνγύου πάντων τ[ῶν]τῶν |gap:?|
6 |gap:?| αὐτῆς εἰς ἔκτισιν τοῦ ἑαυτ̣[ῆ]ς̣ἑαυτῆς
7 |gap:?||gap:1|του|gap:2|π̣ί̣ου|gap:?||gap:1|του|gap:2|πίου τοῦ Πτολλίωνος
8 |gap:?||gap:1|σχ|gap:4||gap:2|ιος τῶν ἀπὸ τῆς
8-9 αὐ∤[τῆς]αὐ∤τῆς
9 [κώμης]κώμης [Πέρσο]υ̣Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς Θαήσει Ὡρίωνος
10 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ |gap:4| [τοῦ]τοῦ Ὡρίωνος τῶν ἀπὸ Ὀξυρύγχων
11 [πόλεως]πόλεως [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου [Ἀπ]ο̣λ̣[λ]ω̣νίουἈπολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου
12 |gap:?| [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐ]τῆςαὐτῆς πόλεως ἐν ἀγυιᾷ
13 |gap:2_lines|
14 |gap:?_lines|