Sematia

sb.16.12987.xml

TM: 16334HGV: 16334Date: 134 – 135Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?| [σ]τρ[ατηγῷ]στρατηγῷ [Ὀ]ξ[υρυγχίτου]Ὀξυρυγχίτου |gap:?|
2 |gap:?| [παρὰ]παρὰ |gap:?|ους ❨κωμογρ(αμματέως)❩κωμογραμματέως το[ῦ]τοῦ |gap:?|
3 |gap:?| [ἀκολούθως]ἀκολούθως [τῇ]τῇ δεήσει ∼ἀν[α]λε̣μ̣φ[θείσῃ]∽ἀναλημφθείσῃ |gap:?|
4 |gap:?| [το]ῦτοῦ ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Αὐτοκράτορο[ς]Αὐτοκράτορος |gap:?|
5 |gap:?|οτου τὸ ὑπογεγραμ[μένον]ὑπογεγραμμένον |gap:?|
6 |gap:?| [ὡς]ὡς ὑπόκειται ε̣|gap:2||gap:2||gap:2|ε|gap:2||gap:2||gap:2|
7 |gap:?| [περὶ]περὶ [τῶ]ντῶν υἱῶν ἱερέως |gap:4|α
8 |gap:?| [ἐνε]στῶτιἐνεστῶτι ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ [Κυρίου]Κυρίου |gap:?|
9 |gap:?|λυθεν εἰσκριτικὸν ἀν|gap:?|
10 |gap:?| [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [γ]ένουςγένους αὐτῶν ἐξέτασιν ο|gap:?|
11 |gap:?| [τὸ]ντὸν κύριον Αὐτοκρά[τορα]Αὐτοκράτορα |gap:?|
12 |gap:?|ελωι τῆς τοῦ δ|gap:2|ω|gap:?|
13 |gap:?|προ|gap:?|
14 |gap:?| [ἀπ]εδέχθ[η]ἀπεδέχθη |gap:?|
15 |gap:?||gap:4||gap:2|η μετ|gap:?|