Sematia

sb.16.12954.xml

TM: 14684HGV: 14684Date: 116 – 116Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ἐννεακαιδεκάτο]υἐννεακαιδεκάτου Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ[άτορο]ς̣Αὐτοκράτορος
2 [Καίσαρος]Καίσαρος [Νέρουα]Νέρουα [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ Ἀρ[ίστου]Ἀρίστου [Γ]ε̣ρ̣μανικ̣ο̣[ῦ]Γερμανικοῦ [Δακικοῦ]Δακικοῦ [Π]αχ̣ὼ̣νΠαχὼν α̣|num:1|α|num:1| ἐ̣ν̣ἐν
2-3 Σ̣[ο]κ̣∤[νοπαίου]Σοκ∤νοπαίου
3 [Νήσω]Νήσω [τῆς]τῆς [Ἡρακλεί]δουἩρακλείδου μερίδο̣ςμερίδος το̣ῦ̣τοῦ Ἀρσινωείτο̣υ̣Ἀρσινωείτου [νο]μ̣οῦνομοῦ .
3-4 S-2 ὁμολο∤[γοῦσι]ὁμολο∤γοῦσι
4 |gap:?| [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:1-2| [οὐλὴ]οὐλὴ [δα]κτύλῳδακτύλῳ μικρῷ χειρὸς ἀρισ[τερ]ᾶςἀριστερᾶς καὶ
4-5 Πα∤|gap:?|
5 [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:1-2| [οὐλὴ]οὐλὴ |gap:?| [χειρ]ὸςχειρὸς ἀριστερᾶς ἀμφότεροι ∼Στοτοῆτις∽Στοτοήτιος
6 |gap:?| Τεσενούφι Τεσενούφεως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λγ|num:33| οὐλὴ
7 |gap:?| [ἔχειν]ἔχειν [παρʼ]παρʼ [αὐτ]οῦαὐτοῦ τοὺς ὁμολογοῦντας παραχρῆμα
8 [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ἐξ]ἐξ [οἴκου]οἴκου [ἀργυρίου]ἀργυρίου ἐπισήμου Σεβαστῶν νομίσματος
9 [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:?|κοσίας εἴκοσι δύο καὶ τὴν ἀπόδωσιν
10 [ποιοῦσιν]ποιοῦσιν [οἱ]οἱ [ὁμολογοῦντ]εςὁμολογοῦντες ἐξ ἀλληλεγγύης ἐν ∼μηνεὶ∽μηνὶ
10-11 Φα∤[μενὼθ]Φα∤μενὼθ
11 [τοῦ]τοῦ [εἰσιόντος]εἰσιόντος εἰκοστοῦ ἔτους Αὐτοκράτορος
12 [Καίσαρος]Καίσαρος [Νέρουα]Νέρουα [Τραιανο]ῦΤραιανοῦ Ἀρίστου Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
13 [Δακικοῦ]Δακικοῦ [ἀνυπερθέτως]ἀνυπερθέτως [.]. S-3 [ἐὰν]ἐὰν δὲ μὴ ἀποδώσουσιν οἱ
13-14 ὁμολο∤[γοῦντες]ὁμολο∤γοῦντες
14 [τῇ]τῇ [προκειμένῃ]προκειμένῃ [π]ροθε[σμίᾳ]προθεσμίᾳ |gap:3| καθὰ γέγραπται
15 |gap:13_lines|
16 |gap:2_lines|