Sematia

sb.16.12948.xml

TM: 16324HGV: 16324Date: 448 – 448Place: Hiera Nesos (Hermopolites)

1 m1 S-1 ὑπατ[εία]ςὑπατείας ❨Φλ(αουίων)❩Φλαουίων Ζήνωνος καὶ ∼Ποστουμινιανοῦ∽Ποστουμιανοῦ τῶν ❨λαμπρο(τάτων)❩λαμπροτάτων
2 Φαῶφι ιβ|num:12| β|num:2| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
3 Κλαυδίῳ Κολλούθῳ Δωροθέου αἰδεσίμῳ πρωτεύοντι
4 Ἀντινόου πόλεως τῆς ❨λαμπρο(τάτης)❩λαμπροτάτης ❨π(αρὰ)❩παρὰ Αὐρηλί[ο]υΑὐρηλίου Απαλῶτος
5 Κολλούθου μητρὸ[ς]μητρὸς Αὐοῦτος ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς Νήσου
6 τοῦ Ἑρμοπολίτου νο[μ]οῦνομοῦ μισθωτοῦ . S-2 ὁμολογῶ ἑκουσίως
7 καὶ αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρὰ τῆς σῆ[ς]σῆς εὐγενείας
8 ἐπὶ διετῆ χρόνον λο[γι]ζόμενονλογιζόμενον ἀπὸ κατασπορᾶς καρπῶν
9 τῆς εὐτυχοῦς τρίτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος τὸ ὑπὰρχον σοι χωρίον
10 ἀμπελικὸν ζωοφ̣υ̣τοῦνζωοφυτοῦν ἀρουρῶν ὅσων ἐστὶν
11 σὺν ὑδρεύμ[ασ]ιὑδρεύμασι ∼τρει[σὶ]∽|num:3|τρισὶ|num:3| [καὶ]καὶ ξυλικοῖς ὀ[ργάνοις]ὀργάνοις
11-12 ∼[ἐ]ξαρτειζο∤μένοις∽ἐξαρτιζο∤μένοις
12 ὑπὸ [σοῦ]σοῦ [τ]οῦτοῦ γεούχου χ|gap:1|ωρ|gap:4||gap:4||gap:1|φυτο[ῖς]χ|gap:1|ωρ|gap:4||gap:4||gap:1|φυτοῖς
13 πᾶσι καὶ ταῖς μο[να]ῖςμοναῖς τοῦ χω[ρί]ουχωρίου
14 |vac:?|
15 Ἱερᾶ̣ς̣Ἱερᾶς Νήσου
16 |vac:?|
18 |vac:?|
18-19 [ἀμ]∤π̣ε̣λ[ο]υργικὴνἀμ∤πελουργικὴν
19 |vac:?|
20 |vac:?|
21 |gap:?_lines|