Sematia

sb.16.12758.xml

TM: 14661HGV: 14661Date: 88 – 88Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?|υ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς Νέου Σεβαστοῦ ιβ|num:12| |gap:?|
2 m2 |gap:?| [μ]ηνὸςμηνὸς Νέου Σεβαστοῦ ιβ|num:12| ἐν Πτολ[εμαίδι]Πτολεμαίδι [Εὐεργέτιδι]Εὐεργέτιδι [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 |gap:?|
3 |gap:?| [τρ]ιάκοντατριάκοντα τεσ̣σ̣άρων|num:34|τεσσάρων|num:34| οὐλὴ μετώπ[ῳ]μετώπῳ |gap:?|
4 |gap:?| ἐτῶν τριάκοντα τεσσάρων οὐλὴ ὀφρύσιν ἀμ[φοτέραις]ἀμφοτέραις |gap:?|
5 |gap:?| [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [ἅπαν]τ̣αἅπαντα χ̣ρόνονχρόνον τὸν ὑπάρχοντα τῶι Διδύ̣μ[ωι]Διδύμωι |gap:?|
6 |gap:?| [ἀμφο]τέρωνἀμφοτέρων Ἀκου[σιλ]άουἈκουσιλάου τοῦ καὶ Μύσθου π̣|gap:?|π|gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ας τετάρτο[υ]τετάρτου [ἑκ]καιδεκάτουἑκκαιδεκάτου τετρακ[αιεξηκοστοῦ][|num:1/4|⧼|num:1/16|⧼|num:1/64|]τετρακαιεξηκοστοῦ|num:1/4|⧼|num:1/16|⧼|num:1/64| |gap:?|
8 |gap:?|ησε δὲ παν|gap:4| καθὼς εἰς̣εἰς τὸν |gap:?|
9 |gap:?|υν̣η|gap:?|υνη λεγομένη , λιβὸς πρότερ[ον]πρότερον |gap:?|
10 |gap:?||gap:1|τον τοῦ προ[γ]ε[γρ]αμμένουπρογεγραμμένου Θε|gap:?|
11 |gap:?| [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς [Σαραπ]ίωνοςΣαραπίωνος τραπέζης Βειθυνῶ[ν]Βειθυνῶν |gap:?|
12 |gap:?| καὶ παρέ̣ξεσθαιπαρέξεσθαι καὶ ἀνέπαφα [καὶ]καὶ [ἀνενεχύραστα]ἀνενεχύραστα [καὶ]καὶ [ἀνεπιδάνειστα]ἀνεπιδάνειστα [καὶ]καὶ [καθαρὰ]καθαρὰ |gap:?|
13 |gap:?|ν καὶ κατακριμάτων πάντων καὶ [παντὸς]παντὸς [εἴδους]εἴδους [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [ἔμπροσθεν]ἔμπροσθεν [χρόνων]χρόνων [μέχρι]μέχρι |gap:?|
14 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [ἰδ]ιωτικῶνἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐμπο[ι]ήσεω[ς]ἐμποιήσεως |gap:?|
15 |gap:?| [μηδένα]μηδένα [κωλύον]τακωλύοντα τὴν Σάμβιον μηδὲ το[ὺ]ςτοὺς παρʼ αὐ[τῆς]αὐτῆς |gap:?|
16 |gap:?| [κα]ὶκαὶ ἐξαλλοτριο̣ῦ̣νταςἐξαλλοτριοῦντας καὶ οἰκονομο[ῦντας]οἰκονομοῦντας |gap:?|
17 |gap:?| ἐὰν δὲ μὴ βεβαιοῖ ὡς πρόκ[ειται]πρόκειται |gap:?|
18 |gap:?| [ἀποτισάτω]ἀποτισάτω ∼[τελ]ηι∽τέλη διπλᾶ καὶ ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον ὡς ἴδ[ιον]ἴδιον [χρέος]χρέος |gap:?|
19 |gap:?| [π]ανταχῆιπανταχῆι διὰ παντὸς καθʼ ὅλ[ου]ὅλου |gap:?|
20 |gap:?||gap:1| τὸν ὑπάρχοντά μοι ὠνητὸν τῶι ἐν|gap:?|
21 |gap:?_lines|