Sematia

sb.16.12753.xml

TM: 16289HGV: 16289Date: 237 – 238Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?| |gap:2|
2 |gap:?|ων τῆς μη̣τ̣ρ̣ο̣π̣ο(…)μητροπο… σωματισμός .
3 S-2 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:1| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Γαίου]Γαίου [Ἰουλίου]Ἰουλίου [Οὐήρου]Οὐήρου [Μαξιμ]είνουΜαξιμείνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σ̣ε̣βαστοῦΣεβαστοῦ
4 [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Δακικοῦ]Δακικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Σαρματικοῦ]Σαρματικοῦ [μ]εγίστουμεγίστου καὶ Γαίου Ἰουλίου Οὐήρο̣υΟὐήρου
5 [Μαξίμου]Μαξίμου [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Δακικοῦ]Δακικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Σα]ρ̣ματικοῦΣαρματικοῦ μεγίστου
6 [τοῦ]τοῦ [ἱερωτάτου]ἱερωτάτου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [υἱοῦ]υἱοῦ [τοῦ]τοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ ἐστὶ δέ ·