Sematia

sb.16.12612.xml

TM: 14626HGV: 14626Date: 202 – 203Place: Herakleopolites bzw. Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 Πετεσοῦχος Φιλοξένου τοῦ
1-2 Πε∤τεσούχου
2 ἀπὸ κώμης Καινῆς
3 τοῦ Ἡρακλ[ε]ο̣πολείτουἩρακλεοπολείτου ν[ο]μοῦνομοῦ
4 ὁμολογεῖ πεπρακέναι Παβοῦτι
5 Ὡρίων[ος]Ὡρίωνος [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου
6 ∼Νῆσον∽Νήσου τὴ[ν]τὴν [ὑ]πάρχουσανὑπάρχουσαν αὐτῷ
7 ὄνον ∼θήλιαν∽θήλειαν λευκὴν τελείαν
8 ἥν καὶ παρ[έ]λαβενπαρέλαβεν Παβοῦς
8-9 ταύ∤την
9 τοι[αύτ]ηντοιαύτην ∼ἀναπόριφον∽ἀναπόρριφον
10 καὶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν τὸν ὁμολογοῦντα
11 Πετεσοῦχο[ν]Πετεσοῦχον τὴν
11-12 συν[π]εφωνη∤μένηνσυνπεφωνη∤μένην
12 [ταύτης]ταύτης [τιμὴ]ν̣τιμὴν πᾶ[σ]ανπᾶσαν
13 [ἐκ]ἐκ πλήρ[ους]πλήρους [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχ]μ̣ὰ̣ς̣δραχμὰς
14 [ὀ]κτακο[σ]ί[ας]|num:800|ὀκτακοσίας|num:800| διὰ ∼[χ]ι[ρὸ]ς∽χειρὸς [ἐ]ξ̣ἐξ [ο]ἴ̣κ̣ουοἴκου καὶ
15 ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν πάσῃ ∼βεβαί[ω]σι∽βεβαίωσει ἀπὸ
15-16 παν∤τὸς
16 τοῦ ἐπελευσομ[έ]νουἐπελευσομένου
17 ἐνποιησο̣μένο̣υἐνποιησομένου .
17-18 m2 S-2 [Πε]τεσο⸢ῦ̣⸣χ∤οςΠετεσοῦχ∤ος
18 πέπρακα [τὴν]τὴν ὄνον
19 καὶ ἀπέ̣χ[ω]ἀπέχω [τ]ὴντὴν
19-20 τι∤μὴν
20 δραχμὰς
20-21 ὀκτα∤[κοσ]ία[ς]ὀκτα∤κοσίας
21 [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς ω|num:800| κ[α]θ̣[ὼς]καθὼς
21-22 [πρόκι]∤ταιπρόκι∤ται
22 .
23 m3 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Λουκίου Σε̣[π]τιμίουΣεπτιμίου Σεουή[ρου]Σεουήρου [Ε]ὐσεβοῦςΕὐσεβοῦς ,
24 Περτίνακ[ο]ςΠερτίνακος [καὶ]καὶ Μάρκου Αὐρ[ηλ]ί[ο]υΑὐρηλίου Ἀντωνίνου
25 Εὐσεβοῦς Σε[βαστ]ῶνΣεβαστῶν καὶ Π̣[ουβλίου]Πουβλίου [Σεπτιμίο]υ̣Σεπτιμίου
26 Γέτα Καίσαρος Σ[ε]βαστοῦΣεβαστοῦ Φα|gap:?|