Sematia

sb.16.12597.xml

TM: 14620HGV: 14620Date: 145 – 145Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτ̣ουςἔτους [ὀ]γδόουὀγδόου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
2 Τί̣τ̣ουΤίτου Αἰλ̣ίουΑἰλίου Ἁ̣[δρ]ιανοῦἉδριανοῦ Ἀντωνίνου
3 Σεβαστοῦ [Εὐσε]βοῦςΕὐσεβοῦς . S-2 ❨εἴργ(ασται)❩εἴργασται ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨χω(ματικῶν)❩χωματικῶν
4 ❨ἔρ̣γ(ων)❩ἔργων τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους Παῦ̣νιΠαῦνι ιζ|num:17| κα|num:21| ἐν τῇ
5 ❨Ψιναλ(ειτίδος)❩Ψιναλειτίδος ❨διώ(ρυγι)❩διώρυγι ❨Θεα̣δελ(φείας)❩Θεαδελφείας ❨Σαταβο(ῦς)❩Σαταβοῦς
6 Πεκύσ[εως]Πεκύσεως ❨[τ]ο̣(ῦ)❩τοῦ ❨Πανεσνέω(ς)❩Πανεσνέως
7 ❨μ̣[η(τρὸς)]❩μητρὸς |gap:?|ο̣στ(…)|gap:?|οστ… .
8 m2 S-3 Ν̣ε̣ι̣λ(…)Νειλ… [❨κατασπ(ορεὺς)❩]κατασπορεὺς ❨σ̣ε̣σ̣η̣μ(είωμαι)❩σεσημείωμαι .