Sematia

sb.16.12585.xml

TM: 16268HGV: 16268Date: – Place:

1 m1 S-1 [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [βασιλείας]βασιλείας [τοῦ]τοῦ [θειοτάτου]θειοτάτου [καὶ]καὶ [εὐσεβεστάτου]εὐσεβεστάτου
2 [ἡμῶ]ν̣ἡμῶν δ̣ε̣σ̣π̣[ό]τ̣[ου]δεσπότου [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου Ἰ̣ο̣υ̣σ̣τ̣ι̣[νιανο]ῦ̣Ἰουστινιανοῦ
3 τοῦ αἰωνίου Αὐγού̣[σ]τουΑὐγούστου καὶ ❨Αὐτοκράτ(ορος)❩Αὐτοκράτορος
4 ἔτους λ|num:30| , τοῖς τὸ ιε|num:15| μετὰ τὴν
5 ∼ὑπατίαν∽ὑπατείαν Φλαουίου Βασιλίου
6 τοῦ̣τοῦ ❨[λ]αμπροτ(άτου)❩λαμπροτάτου , Μεχεὶρ β|num:2| ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ε|num:5| .
7 S-2 Αὐρήλιος Ἀφουᾶς υἱὸς Ἀνψοῦς
8 μητρὸς Ἀ̣ννίδοςἈννίδος , ἐλαιουργὸς
9 τὴν τέχνην , ἀπὸ κτήματος
10 Μεγάλης Παρορίου τοῦ
11 [Ὀξ]υρυγχίτουὈξυρυγχίτου ν̣[ο]μ̣[ο]ῦ̣νομοῦ τῷ
12 |gap:?| [υἱῷ]υἱῷ [τοῦ]τοῦ
13 |gap:?|του Φιλοξένου
14 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [λαμπ]ρ̣ᾶςλαμπρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν
15 [πόλεως]πόλεως [,], [χ]α̣ί̣ρε[ιν]χαίρειν [.]. S-3 ὁμολογῶ
16 [ἐσχηκ]έ̣ναιἐσχηκέναι παρὰ τῆς σῆς
17 [λαμπ]ρ̣ότητοςλαμπρότητος τὴν
17-18 ἐντεῦ∤[θεν]ἐντεῦ∤θεν
18 [συ]ναρέσασάνσυναρέσασάν μοι τιμὴν
19 [πλήρ]η̣ςπλήρης σμήματος ἀπὸ κικίνο⸢υ⸣κικίνου
20 [ἀρτ]αβῶνἀρταβῶν δώδεκα , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨σμήμα(τος)❩σμήματος
21 ἀπὸ ❨κικ(ίνου)❩κικίνου ❨ἀρ(τάβαι)❩ἀρτάβαι ιβ|num:12| . S-4 τὸ δὲ αὐτὸ σμῆμα
22 [εὐά]ρ̣[εσ]τονεὐάρεστον ∼ἐπιτήδιον∽ἐπιτήδειον κα̣ι̣και
23 |gap:6|ν μέτρῳ τοῦ ς{ς} σκυτέω⸢ς⸣σκυτέως
24 [ἐπάναγ]κ̣εςἐπάναγκες ἀποδώσω σοι ἐν τ⸢ῷ⸣τῷ
25 |gap:5| [μ]ηνὶμηνὶ τοῦ ∼ἐνεστο͂τος∽ἐνεστῶτος
26 [ἔτους]ἔτους [σλ]γ|num:233|σλγ|num:233| σ̣β|num:202|σβ|num:202| τῆς παρούσης
27 [πέμπτ]ης|num:5|πέμπτης|num:5| ❨ἰνδ(ικτί)ο(νος)❩ἰνδικτίονος ἐκ νέων
27-28 καρ∤[πῶν]καρ∤πῶν
28 [τῆς]τῆς σὺν θεῷ ἕκτης|num:6|
29 [ἐπινεμή]σεωςἐπινεμήσεως ❨ἀνυπερ(θέτως)❩ἀνυπερθέτως
30 |gap:?|π|gap:1|υ̣|gap:?|π|gap:1|υ
31 |vac:?| m2 |gap:5_lines|