Sematia

sb.16.12559.xml

TM: 14613HGV: 14613Date: 155 – 155Place: Kerkesucha (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου
2 Αὐτοκράτορος
3 Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
4 Ἁδριανοῦ ❨Ἀντωνείν(ου)❩Ἀντωνείνου
5 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦ[ς]Εὐσεβοῦς
6 μηνὸς Ξαντικοῦ ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ
7 ε|num:5| ἐν Κερκεσούχοις τῆ[ς]τῆς
8 ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ ❨Ἀρσινοε(ίτου)❩Ἀρσινοείτου
9 νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ
10 m2 Πνεφερῶς Πνεφερῶτος
11 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νε|num:55| <οὐλὴ>οὐλὴ ❨δακ(τύλῳ)❩δακτύλῳ ❨μικ(ρῷ)❩μικρῷ ∼χιρὸς∽χειρὸς ❨ἀρ(ιστερᾶς)❩ἀριστερᾶς ἀπὸ
12 Κερκεσούχων Σουχᾶτι
13 Πνεφερῶτος τοῦ
13-14 Πε∤τεσούχου
14 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ
14-15 ∼ὀ[φ]∤ρυει∽ὀφ∤ρύι
15 δεξιᾷ ❨πεπρακέν(αι)❩πεπρακέναι
16 αὐτῷ ὄνον ❨θήλ(ειαν)❩θήλειαν βόλον
17 ∼ἐχοντα∽ἔχουσαν ∼μέλανον∽μέλαιναν
17-18 ἀνα∤πόρριφον
18 . S-3 ∼ἀπέχι∽ἀπέχει τιμ[ὴν]τιμὴν
19 ∼ἀγ∽ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς διακοσίας
19-20 εἴκοσ̣∤ιεἴκοσ∤ι
20 ∼τέσσαρες∽|num:224|τέσσαρας|num:224| . S-4 βεβαιοῖ <ὁ> ❨ὁμο(λογῶν)❩ὁμολογῶν .
21 S-5 ❨ὑπογρ(αφεὺς)❩ὑπογραφεὺς τοῦ ❨ὁμολ(ογοῦντος)❩ὁμολογοῦντος Νεῖλος .
22 m3 S-6 Πνεφερῶς Πνεφερῶτος
22-23 πέ∤πρακα
23 καθὼς πρόκιται .
23-24 S-7 ἔγρα∤ψα
24 ὑπὲρ αὐτοῦ Νεῖ̣λ̣[ο]ςΝεῖλος
24-25 [γρ]άμ∤[ματα]γράμ∤ματα
25 [φαμέ]ν̣ουφαμένου μ̣ὴ̣μὴ ε̣[ἰδέναι]εἰδέναι .