Sematia

sb.16.12489.xml

TM: 34879HGV: 34879Date: – Place:

1 m1 S-1 μετὰ τ̣ὴ̣[ν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν |gap:?|
2 ἐνδοξοτάτων |gap:1||gap:?|
3 Αὐρήλιος Ἁροοῦς Βώιτος μ̣η̣[τρὸς]μητρὸς |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Τεμσεῦ]Τεμσεῦ [τοῦ]τοῦ
3-4 [Ἑρμου]∤πολίτο⸢υ⸣Ἑρμου∤πολίτου
4 νομο⸢ῦ⸣νομοῦ ❨Φλ(αουίῳ)❩Φλαουίῳ Φοιβάμμ[ωνι]Φοιβάμμωνι |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [ἐν]ἐν [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ
5 πόλει διακειμένων γενν̣[αιοτάτων]γενναιοτάτων [στρατιωτῶν]στρατιωτῶν [❨χ(αίρειν)❩]χαίρειν [.]. S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ἐσχηκέναι]ἐσχηκέναι [καὶ]καὶ
5-6 [πεπλη]∤ρῶσθαιπεπλη∤ρῶσθαι
6 παρὰ σοῦ τῆς πρὸς̣πρὸς [ἀλλήλους]ἀλλήλους [συμπεφωνημένης]συμπεφωνημένης [τελείας]τελείας [καὶ]καὶ [ἀξίας]ἀξίας
7 τιμῆς οἴνου νέου μο[ύστου]μούστου [κνιδίων]κνιδίων [τριακοσίων]τριακοσίων [❨γίν(εται)❩]γίνεται [❨οἴν(ου)❩]οἴνου [❨κνίδ(ια)❩]κνίδια [τ|num:300|]τ|num:300| [ἅπερ]ἅπερ
8 ἀποδώσω ἐν καιρῷ [τρύγης]τρύγης [τῷ]τῷ [Μεσορὴ]Μεσορὴ [μηνὶ]μηνὶ [τῆς]τῆς [❨(σὺν)❩]σὺν [❨(θεῷ)❩]θεῷ [εἰσιούσης]εἰσιούσης |gap:?|
9 ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν οἴνῳ [ν]έ̣ῳ̣νέῳ [καλλίστῳ]καλλίστῳ [καὶ]καὶ [εὐαρέστῳ]εὐαρέστῳ [μέτρῳ]μέτρῳ |gap:15| [σου]σου
10 παρέχον[τ]ο̣ς̣παρέχοντος [τὰ]τὰ κ̣[οῦφα]κοῦφα [παρʼ]παρʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [.]. S-3 [εἰ]εἰ [εὑρεθείη]εὑρεθείη [ὄξος]ὄξος [ἢ] [ἀποίητος]ἀποίητος [ἢ] [❨ὀζόμ(ενος)❩]ὀζόμενος [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ
11 αὐτοῦ οἴν̣ο̣υοἴνου ἕως Τ̣ῦ̣β̣ι̣Τῦβι μ̣[ηνὸς]μηνὸς [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ἀλλάξαι]ἀλλάξαι [σοι]σοι [ἐν]ἐν [οἴνῳ]οἴνῳ [καλῷ]καλῷ
12 ὑποκειμένης σοι εἰς τοῦτο τ̣[ὸ]τὸ [γραμματεῖον]γραμματεῖον |gap:?| [καθάπερ]καθάπερ
13 ἐκ δίκης . S-4 τὸ γράμμα κύριον καὶ βέ̣βα̣ι[ον]βέβαιον [καὶ]καὶ [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.]. m2 S-5 [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος
14 Ἁροοῦς Βώιτος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος π[ε]πλήρωμαιπεπλήρωμαι τὴν [τιμὴν]τιμὴν [τοῦ]τοῦ [οἴνου]οἴνου
15 κνιδίων τριακοσίων|num:300| καὶ [ἀ]ποδώσωἀποδώσω τῇ πρ̣[οθεσμίᾳ]προθεσμίᾳ [ὡς]ὡς [πρόκειται]πρόκειται [.].
16 S-6 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Σαραπίων Σιλβανοῦ ἀπὸ ❨Ἑρ(μοῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως ἀξιωθ[εὶς]ἀξιωθεὶς [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
17 γράμματα μὴ εἰδότος .
18 m3 S-7 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Βίκτορ[ος]Βίκτορος |gap:?| m1 [❨χ(ει)ρ(όγραφον)❩]χειρόγραφον [❨Αὐρ(ηλίου)❩]Αὐρηλίου Ἁροοῦτος Βώιτος ἀπὸ ❨κ(ώμης)❩κώμης Τ[ε]μ[σε]ῦ̣Τεμσεῦ τοῦ ❨Ἑρ(μουπολίτου)❩Ἑρμουπολίτου ❨(νομοῦ)❩νομοῦ ❨κεφ(αλαίου)❩κεφαλαίου ❨οἴν(ου)❩οἴνου ❨κν(ίδια)❩κνίδια τ|num:300| .