Sematia

sb.16.12475.xml

TM: 35999HGV: 35999Date: 501 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| τὰ γρ[άμματα]γράμματα |gap:20||gap:1|ε|gap:1||gap:2-3||gap:1|αμην περὶ̣περὶ
2 τῶν πλοί̣ω|gap:20|ης|gap:2-3|πλοίω|gap:20|ης|gap:2-3| ⦗α̣του̣ς⦘ατους ῥοεισθῆναι
3 καὶ ἀντὶ τοῦ πράγμα̣τ̣[ος]πράγματος |gap:15|ικου καὶ |gap:1|νήεως
4 ὅτι πέμψον μοι τὸ |gap:1||gap:15|χθη γάρ μοι οἱ ἀπὸ τοῦ ⸢ὅρμου⸣ὅρμου
5 ὅτι ⸢κατὰ⸣κατὰ τὴν ∼ἀπόδιξιν∽ἀπόδειξιν ἡμ[ῶν]ἡμῶν |gap:12| ἐ̣π̣ειδὴἐπειδὴ ἤδη ἐσχάμην
6 ταῦτα . S-2 καὶ πέμψατέ̣πέμψατέ [μ]ο̣ι̣μοι [ταῦτ]α̣ταῦτα π̣ρὸςπρὸς τοὺς γραμματεῖς τοὺς ὄντας
7 ἐκεῖ καὶ ζητοῦσιν τὸ σι̣[νδών]ινσινδώνιν μου καὶ τὸ μαφόριν καὶ πέμψατέ μοι
8 ἐκ τῶν πλοίων τῶν |gap:2||gap:1||gap:1|ι̣|gap:2|ε̣|gap:2|ων|gap:2||gap:1||gap:1|ι|gap:2|ε|gap:2|ων μοι ἐνταῦθα καὶ πέμψατέ
9 μοι πλοῖα ἀγωγὴν ἀρταβῶν σί[του]σίτου ∼μυριάδαν∽μυριάδα μίαν
9-10 ∼πεντακισ∤χειλίων∽|num:15000|πεντακισ∤χιλίων|num:15000|
10 . S-3 μὴ ὑπέ̣ρθεσινὑπέρθεσιν ⸢οὖν⸣οὖν ποιεῖτε καὶ ἀφεῖ με ἐνταῦθα ἐρριμμένον .
11 S-4 εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν ∼τον∽ ∼λόγον∽λόγος ὧν ἐχλεύασέν μοι καὶ ἔπεμψέν με
12 ἐνταῦθα καὶ ἐὰν χρείαν ἔχεις ∼ἀποκρισιν∽ἀποκρίσεως τῶν ἐνταῦθα ἀν̣ό̣κνωςἀνόκνως
13 γράψον μοι καὶ ἀποπληρώσω τὴν κέλευσιν ὑμῶν . S-5 προοίμιον δὲ
14 καὶ τέλος τῆς ἐπιστολῆς ποιούμενος τὴν ἀποφαι̣ν̣ο̣μένηνἀποφαινομένην
15 παρʼ ἐμοῦ προσκύνησιν τῆς ὑμετέρας ἀδελφικῆς διαθέσεως |g:stauros| .