Sematia

sb.14.11386.xml

TM: 14442HGV: 14442Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔ[τ]ουςἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορο̣[ς]Αὐτοκράτορος Κ̣αίσαροςΚαίσαρος Γαίου Αὐρηλίου
2 Οὐαλερίου Διοκλητιανοῦ καὶ ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος
3 Καίσαρος Μ̣άρκουΜάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν
4 Εὐτυχῶν Σεβαστῶν μηνὸς Δύστρου Τῦβι κα|num:21| ἐν ❨Πτολεμ(αίδι)❩Πτολεμαίδι
5 Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Αὐρήλιος Ἀφῶνις
6 Εἰσουκ̣ᾶ̣Εἰσουκᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἄμιτος ἀπὸ κώμης Φιλαδελφίας τῆς Ἡρακλείδου
7 μερίδ[ο]ς̣μερίδος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| οὐλὴ ἀντικνημίῳ ❨δεξ(ιῷ)❩δεξιῷ Αὐρηλίῳ Ἄπει
8 ∼Δημη̣[τ]ρίω∽Δημητρίου διὰ ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Θέωνος ∼πραματευτοῦ∽πραγματευτοῦ ∼ἔχιν∽ἔχειν τὸν
9 ∼ὁμολο[γο]υν∽ὁμολογοῦντα παρὰ τοῦ Ἄπει διὰ τοῦ̣τοῦ Θέωνος διὰ χειρὸς
10 ἀργυρί[ου]ἀργυρίου κεφαλαίου τάλαντον ἓν|num:1| , καὶ ἐπάναγκον τὸν
11 ὁμολο[γο]ῦ̣νταὁμολογοῦντα ∼ἀποδώσιν∽ἀποδώσειν τῷ Ἄπει δ̣ι̣ὰδιὰ τοῦ Θέωνος τὸ
11-12 προκί∤μενον̣προκί∤μενον
12 [κεφ]άλαιονκεφάλαιον τῇ κ|num:20| τοῦ ∼ἰσιόντ̣[ος]∽εἰσιόντος μηνὸς̣μηνὸς Μεχεὶρ τοῦ
12-13 ἐ̣ν̣[ε]∤στῶτοςἐνε∤στῶτος
13 [δ|num:4|]δ|num:4| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κα]ὶκαὶ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀνυπερθέτως · S-3 ἐὰν δὲ τῇ ∼ὡρισθίσῃ∽ὁρισθείσῃ
13-14 προ̣∤θεσμίᾳπρο∤θεσμίᾳ
14 τὴ̣[ν]τὴν ∼[ἀ]πόδωσιν∽ἀπόδοσιν μὴ ποιήσηται ὁμολογῶν
14-15 ∼ἐξακ̣ο̣[λου]∤θήσι∽ἐξακολου∤θήσει
15 αὐτ̣[ῷ]αὐτῷ [ὁ] [κατ]ὰ̣κατὰ μῆνα ἕκαστον τῇ μνᾷ κατὰ νόμους̣νόμους
15-16 τ̣[ὸ]∤κοςτὸ∤κος
16 καὶ ἐ[πὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς [ἀπαιτ]ή̣[σε]ωςἀπαιτήσεως γινομέ̣[ν]ηςγινομένης τῷ Ἄπει δι̣ὰδιὰ το[ὺ]τοὺ
17 Θέωνο[ς]Θέωνος [τῆς]τῆς [πρά]ξ̣[εω]ς̣πράξεως [ἔκ]ἔκ [τε]τε τ̣[οῦ]τοῦ [ὁμ]ολογοῦν̣[τος]ὁμολογοῦντος [Ἀφώνιος]Ἀφώνιος [καὶ]καὶ
18 ἐκ τῶν [ὑπαρχ]ό̣ντωνὑπαρχόντων αὐτοῦ πάντων καθάπερ ἐκ̣ἐκ δ̣ί̣κ̣η̣[ς]δίκης
19 καὶ ἀ[γοραίο]υἀγοραίου , καὶ ∼ἐπερωτηθὶς∽ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα .
20 m2 S-4 Αὐρήλ̣[ιος]Αὐρήλιος [Ἀφ]ῶ̣νιςἈφῶνις Εἰσουκᾶ ὁμολογῶ ἐσχηκέναι ∼τὰ∽τὸ
21 τοῦ ἀ[ργυρί]ουἀργυρίου τάλαντον ἓν|num:1| ἀποδώσω τῇ
22 προθε[σμίᾳ]προθεσμίᾳ [ὡ]ςὡς πρόκιται . S-5 Αὐρήλιο[ς]Αὐρήλιος Διόσκορος Αὐνε|gap:2||gap:1|
23 ἀπὸ ἀμ[φό]δο̣υἀμφόδου ∼Λινυφίων∽Λινυφείων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ
23-24 ἀγραμμά∤του
24 .