Sematia

sb.14.11385.xml

TM: 14441HGV: 14441Date: 326 – 326Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου
2 Σεβαστοῦ τὸ ζ|num:7| καὶ Κωσταντίου τοῦ ∼ἀνδριοτάτου∽ἀνδρειοτάτου
3 Καίσαρος τὸ α|num:1| |g:unintelligible| Θὼθ ι|num:10| ἐν Ἀρσινοίτῃ
4 ὁμολογεῖ Αὐρήλιος Πεμὲς Πατᾶ ❨μ(ητρὸς)❩μητρὸς Τανουφίου
5 ἀπὸ κώμης Καρανίδος τοῦ αὐτοῦ νομοῦ ἐτῶν με|num:45| οὐλὴ
6 ἀντικνημίῳ δεξιῷ ἔχειν παρʼ Ἀ̣ντωνίουἈντωνίου
6-7 Σαραπάμ∤μωνος
7 πρυτανεύσαντος βο̣υ̣λ̣ε̣υ̣τ̣ο̣ῦ̣βουλευτοῦ τῆς αὐτῆς πόλεως
8 ἀργυρίου κεφαλαίου Σεβαστ[ῶν]Σεβαστῶν ν̣ο̣μίσματοςνομίσματος τάλαντα
9 ∼τεσσεράκοντα∽τεσσαράκοντα ἓξ|num:46| καὶ δραχμὰς τε[τρ]ακισχιλίας|num:4000|τετρακισχιλίας|num:4000| , ❨(γίνονται)❩γίνονται
10 ❨(τάλαντα)❩τάλαντα μϛ|num:46| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δ|num:4000| ,
11 χρῆσιν εἰς μῆνας ὀκτ̣ὼ|num:8|ὀκτὼ|num:8| ἄνευ̣ἄνευ [τό]κουτόκου · S-2 ἃπερ ἀ̣ργύρ[ι]αἀργύρια
12 ἐπάναγκον ∼ἀποδώσι∽ἀποδώσει ὁμολ[ο]γῶ̣ν̣ὁμολογῶν Πεμὲς τῷ
12-13 Σα̣ρ̣α̣π̣άμ∤μω̣ν̣ιΣαραπάμ∤μωνι
13 τῇ ἐνάτῃ τοῦ Παχ[ὼ]ν̣Παχὼν μ̣[ηνὸ]ςμηνὸς τῆς ἐσομέν̣[ης]ἐσομένης ∼[ὑ]πατίας∽ὑπατείας ·
14 S-3 ἐὰν δὲ τῆς προθεσμίας ἐνστά̣σ̣[ης]ἐνστάσης [τὴ]ντὴν ἀπόδοσιν μ[ὴ]μὴ
15 ποιήσηται ὁμολογῶν ∼ἐξακολ̣[ου]θῖν∽ἐξακολουθεῖν αὐτῷ τὸ̣ν̣τὸν
15-16 τού∤τοις
16 ὁρισθέντα τόκον καὶ ἐπὶ τῆ[ς]τῆς ἀπαιτήσεως
17 γινομένης τῷ Σαραπάμμωνι [τὴ]ντὴν πρᾶξιν ἔκ̣ἔκ τ̣ε̣τε τ̣οῦτοῦ
18 ὁμολογοῦντος Πεμὲ καὶ ἐκ τῶν [ὑ]παρχόντωνὑπαρχόντων αὐ[τ]οῦαὐτοῦ
19 πάντων καθάπερ ἐκ δίκης , καὶ ❨ἐπ̣[ερ]ω(τηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα .
20 m2 S-4 Αὐρήλιος Πεμὲς Πατᾶ ὁμολ̣ο̣γ[ῶ]ὁμολογῶ ἔχ[ειν]ἔχειν κ̣αὶκαὶ ∼ὀφίλειν∽ὀφείλειν τὰ τοῦ ἀργυρί[ο]υἀργυρίου
21 τάλαντα ∼τεσσεράκοντα∽τεσσαράκοντα ἓξ|num:46| καὶ δραχμ̣[ὰ]ςδραχμὰς ∼τ̣ετρακισχειλίας∽|num:4000|τετρακισχιλίας|num:4000| , καὶ
21-22 ἀπὸ∤δώσω
22 τῇ προθεσμίᾳ ἄνευ τόκου . S-5 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ , χορηγήσω
23 τοῦ ∼πλίονος∽πλείονος χρόνου τὸν τόκον ὡς πρόκειται . S-6 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Νεῖλος Ἥρωνος ἔγραψα
24 ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου . m1 S-7 ∼❨χι(ρόγραφον)❩∽χειρόγραφον Πεμὲ Πατᾶ ἀπὸ Καρανίδος κεφαλαίου ❨(ταλάντων)❩ταλάντων λε|num:35| τόκου μηνῶν η|num:8| ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ια|num:11| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Δ|num:4000| .
25 S-8 ἀπόδοσις Παχὼν θ|num:9| .