Sematia

p.nekr.1.xml

TM: 22582HGV: 22582Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [μεγίστου]μεγίστου [Δακικοῦ]Δακικοῦ [με]γ̣ίστουμεγίστου Σαρ̣μ̣[ατικοῦ]Σαρματικοῦ
2 [μεγίστου]μεγίστου |gap:6| Θωθ ⊢ιϛ⊣|num:16|ιϛ|num:16| .
3 S-2 |gap:12| [Τ]υ̣βιΤυβι ⊢α⊣|num:1|α|num:1| κατʼ ❨Αἰγυπ(τίους)❩Αἰγυπτίους .
4 S-3 |gap:12| [Ψε]ναμούνιοςΨεναμούνιος
4-5 προ∤[κείμενος]προ∤κείμενος
5 [ἀπέσχ]ονἀπέσχον τὰς
5-6 προκειμέ∤[νας]προκειμέ∤νας
6 [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| καὶ
6-7 ἀπο∤[δώσω]ἀπο∤δώσω
7 [μηνὶ]μηνὶ [Φαρμου]θιΦαρμουθι καὶ
7-8 ἐπερωτη∤[θεὶς]ἐπερωτη∤θεὶς
8 [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.]. S-4 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ
9 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Βασιλείδ]ηςΒασιλείδης καὶ
9-10 Σαραπό∤[δωρος]Σαραπό∤δωρος
10 [ἐρωτηθεὶ]ςἐρωτηθεὶς καὶ τὸ
10-11 σῶ∤[μα]σῶ∤μα
11 [γράψας]γράψας [.]|g:diple-obelismene||g:diple-obelismene|.|g:diple-obelismene||g:diple-obelismene|