Sematia

sb.12.11263.xml

TM: 30328HGV: 30328Date: 201 – 300Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?_lines|
1a [ἐπειδὴ]ἐπειδὴ [ἔδοξεν]ἔδοξεν [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [κρατίστῃ]κρατίστῃ
1 [βουλῇ]βουλῇ [ὥστε]ὥστε [τοῦς]τοῦς
1-2 [λελειτουρ]∤[γηκότας]λελειτουρ∤γηκότας
2 μ̣ετασχε[ῖν]μετασχεῖν [τῆς]τῆς [τοῦ]τοῦ
3 [σιτηρεσ]ίουσιτηρεσίου δόσεως [καὶ]καὶ [αὐτὸς]αὐτὸς
4 ∼[λειτουργ]ω⸢ν⸣∽λειτουργῶ νῦν ἐπ̣ʼἐπʼ [ἀμφόδου]ἀμφόδου
5 [Βορρᾶ]Βορρᾶ [Δρ]όμουΔρόμου , δὲ τοῦ ἀμ̣φ̣όδο̣[υ]ἀμφόδου
6 [❨φύλαρχ(ος)❩]φύλαρχος [διὰ]διὰ τῶν ❨ἐπιδ[ο]θέντω(ν)❩ἐπιδοθέντων
7 [ὑπʼ]ὑπʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τ]ῶντῶν ὁμοίων μ̣ουμου
7-8 κα∤[τʼ]κα∤τʼ
8 [ἄνδρα]ἄνδρα [β]ι̣β̣λίωνβιβλίων οὐκ ἀνείληφεν
9 [τὸ]τὸ [ἡμέτ]ερονἡμέτερον ∼ὀμα∽ὄνομα , ἀναγκαίως
10 [τῶνδε]τῶνδε τῶν βιβ[λί]ωνβιβλίων
10-11 ἐπίδο∤[σιν]ἐπίδο∤σιν
11 [ποιοῦ]μαιποιοῦμαι ἀξιῶ[ν]ἀξιῶν [ταγ]ῆ̣ναίταγῆναί
12 [με]με π̣ρὸςπρὸς τὸ ∼κἀμὲ∽καὶ $ἐμὲ μετασχεῖν
13 [τῆς]τῆς [τ]οῦτοῦ σιτηρεσίου δόσεως
14 [κατὰ]κατὰ [τ]ὰτὰ δόξαντα τῇ κρ[α]τίστῃκρατίστῃ
15 [βουλῇ]βουλῇ ∼καθʼ∽κατʼ ἴσον τῶν [ὁ]μοίωνὁμοίων
16 [μοι]μοι [.]. S-2 διευτύχει .
17 S-3 |gap:?_lines|
18 |gap:?_lines|