Sematia

sb.12.11236.xml

TM: 41437HGV: 41437Date: 138 – Place: Oxyrhynchites oder Arsinoites (?)

1 m1 S-1 ἀντίγραφον προστάγματος . S-2 Τίτος Ἁτέριος Νέπως
2 ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει · S-3 κύριος ἡμῶν καὶ θεὸ[ς]θεὸς
3 ἐνφανέστατος Αὐτ̣οκρά̣τωρ̣Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Τραϊανὸς Ἁδριανὸς
4 Σεβαστὸς κατασ̣τ̣ήσαςκαταστήσας , ὥσπε̣ρ̣ὥσπερ ἴστ̣εἴστε , τῶν θεῶν Σεβαστῶν
5 καὶ τοῦ μεγάλου Σαρά̣[πιδος]Σαράπιδος [ἀ]ρχιϊερέαἀρχιϊερέα καὶ ἐπὶ τ[ῶ]ντῶν
6 [κατὰ]κατὰ [Ἀλεξάνδ]ρ̣ε̣[ιαν]Ἀλεξάνδρειαν [καὶ]καὶ [κατὰ]κατὰ [Αἴγυ]πτονΑἴγυπτον ἱερῶν |gap:1||gap:4|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?| [δ]απανᾶσθ̣αιδαπανᾶσθαι |gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:4|το|gap:2|τ̣ων|gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:4|το|gap:2|των νος|gap:?|
2 |gap:?| [εἰ]κότωςεἰκότως ανε|gap:1||gap:1||gap:1|σει η̣|gap:1|ερουςη|gap:1|ερους τι̣ναςτινας ομ|gap:?|
3 |gap:?| [παρ]αδίδοταιπαραδίδοται |gap:2||gap:1| τροφ[ὰ]ςτροφὰς καὶ ταφὰς τω|gap:?|
4 |gap:?| [τοῖ]ςτοῖς πρὸς τού[τοις]τούτοις τεταγμέ̣[ν]οιςτεταγμένοις μὴ αυ|gap:?|
5 |gap:?|ς ἀλλὰ ἴσα[ς]ἴσας θήσει καὶ |gap:2|σ̣|gap:1|ναι|gap:2|σ|gap:1|ναι με|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|ν̣ε̣λσ̣ας|gap:?|νελσας ἀνα|gap:2|[σ]θαι̣ἀνα|gap:2|σθαι |gap:4|σ̣|gap:3|ε|gap:4|σ|gap:3|ε ἱερεῖς |gap:?|
7 |gap:?|τ̣ὰς|gap:?|τὰς τῶν ἰδ[ιωτ]ῶνἰδιωτῶν |gap:8| καὶ τὰς̣τὰς |gap:?|
8 |gap:?|οἰω[ν]|gap:?|οἰων |gap:?|ἱερ|gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 τ̣[ῶ]ντῶν μόσχω̣ν̣μόσχων ἵ̣ν̣α̣ἵνα [μὴ]μὴ |gap:?|
1-2 [ἀν]∤τιθέτωςἀν∤τιθέτως
2 π̣ρ̣ὸ̣ςπρὸς ὅσα κ̣[εκέλε]υ̣σ̣ταικεκέλευσται [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν |gap:?|
2-3 [ἡγε]∤μονευσάντωνἡγε∤μονευσάντων
3 [περὶ]περὶ [τούτω]ντούτων · S-4 δὲ ς|gap:1||gap:?|
4 γὰρ οὔτε οἰων[ῶν]οἰωνῶν [οὔτε]οὔτε [τ]ῶ̣ντῶν ἄλλων |gap:?|
5 τὰ ἱερὰ ευοι|gap:1|θα̣|gap:9|ευοι|gap:1|θα|gap:9| θ̣εοῖςθεοῖς |gap:1||gap:?|
6 [σ]ωματικὰσωματικὰ ἐχο|gap:8||gap:1|ε̣σθαιἐχο|gap:8||gap:1|εσθαι |gap:?|
7 [τ]οῖςτοῖς θεο[ῖ]ςθεοῖς προσε|gap:1||gap:10||gap:3||gap:?|
8 |gap:1||gap:2||gap:4| πρὸς ἱ[ερ]ἱερ |gap:?|
9 |gap:?||gap:1|κ|gap:?|