Sematia

sb.12.11225.xml

TM: 16399HGV: 16399Date: 425 – 450Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ρου καὶ ἐπὶ τούτοις ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ Παῦλος ἐπερωτηθεὶς εἰς τὸ κατʼ ἐμὲ τρίτον μέρος ὡμολόγη̣σ̣α̣|gap:1||gap:?|ὡμολόγησα|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ι̣κῷ|gap:?|ικῷ πύργῳ συμπόσιον τὸ ἐπάνω τῆς ἐξέδρας καὶ τὰς δύο|num:2| καμάρας τὰς ⋰ὑ⋱ποκάτωὑποκάτω τῆς αὐτῆς̣αὐτῆς [ἐξέδρας]ἐξέδρας |gap:?|
3 |gap:?| ὑ̣μῖνὑμῖν μεμενηκότων̣μεμενηκότων τοῦ τε αἰθρίου καὶ φρέατος καὶ τοῦ ξυστοῦ τοῦ καταγαίου καὶ εἰσόδων [καὶ]καὶ [ἐξόδων]ἐξόδων |gap:?|
4 |gap:?||gap:1| οἰκίας αὐλῆς τῆς ῥ[ύμ]ηςῥύμης διειργούσης · S-2 καὶ εἰ ∼ὑποραφή∽ὑπορραφή ∼τι∽τις γένηται ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ τῇ αὐλῇ ἐπὶ τῷ ἡ[μᾶς]ἡμᾶς |gap:?|
5 |gap:?| [κε]κ̣λ̣ήρωταικεκλήρωται τόπ̣ωντόπων σὺν [τέ]κνοιςτέκνοις καὶ ἐκγόνοις καὶ τοῖς μεταλημψομένοις καὶ ἐξουσίαν ἔχειν χρᾶσθαι̣χρᾶσθαι |gap:?|
6 |gap:?| [δεσπο]τῶνδεσποτῶν ἡμῶν Θεοδοσί[ο]υΘεοδοσίου Οὐαλεντινιανοῦ τῶν αἰωνίων Αὐγούστων ἐμμένειν |gap:?|
7 |gap:?| [ταύ]τῃταύτῃ τῇ ∼διαιρέσι∽διαιρέσει δοξά[ν]τωνδοξάντων ἐπὶ τῷ ∼τὸμ∽τὸν παραβαίνοντα παρασχεῖν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ λόγου π[ροστίμου]προστίμου |gap:?|
8 |gap:?| [ἐγ]ράφηἐγράφη τρισσὴ πρὸς τὸ ἑκ̣άτερονἑκάτερον μέρος ἔχει̣νἔχειν ἀνὰ μοναχὸν πρὸς ∼ἀσφάλιαν∽ἀσφάλειαν καὶ ἐπερω[τηθέντες]ἐπερωτηθέντες [ὡμολόγησαν]ὡμολόγησαν |gap:?|
9 m2 |gap:?|∼[δι]ερισις∽|gap:?|διαίρεσις καὶ ∼ἐκληθην∽ἐκληρώθην τοὺς ἐπʼ ἐμοὶ προδηλωθέντας [τόπους]τόπους |gap:?|
10 |gap:?| [ἐπερ]ωτηθεὶςἐπερωτηθεὶς ∼ὡμολογης∽ὡμολόγησα . S-3 ∼Θέδω̣ρ̣ος∽Θεόδωρος διάκονος καθολικῆς ἐκκλησίας ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Βη|gap:?|
11 |gap:?| καὶ συ̣φ|gap:4||gap:1|συφ|gap:4||gap:1| ∼πατα∽πάντα τὰ προ[γεγρ]αμμέναπρογεγραμμένα ὡς πρ̣[όκ]ιταιπρόκιται καὶ ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα |gap:?|
12 |gap:?| |vac:?|
13 |gap:?| [ἐκληρώ]θηνἐκληρώθην [τοὺς]τοὺς [ἐπʼ]ἐπʼ ἐμοὶ προδ[ηλωθέν]ταςπροδηλωθέντας [τό]π̣ουςτόπους καὶ ὤμοσ[α]ὤμοσα [τὸν]τὸν [θεῖον]θεῖον [ὅρκον]ὅρκον |gap:?|