Sematia

sb.12.11154.xml

TM: 16392HGV: 16392Date: 321 – 321Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ⋰ὑ⋱πατεία[ς]ὑπατείας [τῶ]ντῶν δεσποτῶν ἡμῶν [Λ]ικινίουΛικινίου Σεβαστο̣ῦ̣Σεβαστοῦ τὸ ϛ|num:6| ❨(ἔτος)❩ἔτος
2 καὶ Λικι[ν]ίουΛικινίου τοῦ ἐπιφανεστάτου Κ[αίσ]α̣[ρος]Καίσαρος τ̣ὸτὸ β|num:2| ❨(ἔτος)❩ἔτος
3 Αὐρηλίᾳ Ἡρ̣α̣κλίᾳἩρακλίᾳ διὰ τοῦ ἀνδρός σου̣σου Α̣ὐρηλίουΑὐρηλίου
3-4 Πατερ∤μουθίου̣Πατερ∤μουθίου
4 Π̣αύλουΠαύλου ❨ἄρξ(αντος)❩ἄρξαντος ❨βουλ(ευτοῦ)❩βουλευτοῦ τῆς ❨λαμ(πρᾶς)❩λαμπρᾶς κα̣ὶ̣καὶ ❨λ̣α̣μ(προτάτης)❩λαμπροτάτης
4-5 [Ὀ]ξυρυ̣γ∤χιτῶνὈξυρυγ∤χιτῶν
5 πόλεως . S-2 |vac:?|
6 παρὰ̣παρὰ Αὐρηλίου Βησάμμωνος Κο̣[π]ρέωςΚοπρέως ἀπὸ τ̣[ῆς]τῆς
7 αὐτῆς πό̣λε̣ωςπόλεως · S-3 ἑκουσίως ἐπιδέχομαι
7-8 μισθώσα̣∤σθαιμισθώσα∤σθαι
8 ἐπὶ χρόνον ἔτη [δύο?][|num:2|]δύο|num:2| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ἑ]ξ̣ῆςἑξῆς μηνὸ[ς]μηνὸς
9 Ἐπεὶφ [τοῦ]τοῦ [ἐνεστ]ῶτο[ς]ἐνεστῶτος [ἔτους]ἔτους |gap:?|
10 |gap:?_lines|