Sematia

sb.12.11153.xml

TM: 30324HGV: 30324Date: 201 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:4||gap:4||gap:3||gap:?||gap:2||gap:3|
2 ∼ἀσπάδι∽ἀσπάζει σε ἀδελφός σου Θεόδωρος .
3 S-2 ὡς ἔγραψές μοι ∼ὀπίσου∽ὀπίσω τῆς ἐπιστολῆς
4 Τρυφωνίδος , ∼εἰδοὺ∽ἰδοὺ καὶ ἐγὼ ἔγραψά σοι .
5 S-3 ὡς ἔγραψες ἡμῖν ὅτι εἰ ∼φιλῖτέ∽φιλεῖτέ ∼μοι∽με δότε .
6 S-4 τὸ ∼ἐπιστολιν∽ἐπιστόλιον Τρυφωνίδι , οὐκ ∼ἐπέδευσ̣άς∽ἐπαίδευσάς
7 ∼σ̣οι∽σε , ἅπαξ ∼ἒ∽ καὶ δὶς ∼χιμάζουσά∽χειμάζουσά σοι · S-5 ὄψῃ
8 |gap:3| μετὰ τῆς ψυχῆς [σ]ο̣υ̣σου
9 ἀγαθῇ τύχῃ .
10 m2? S-6 Διοκλητιανοῦ Γερμανι[κ]ῶνΓερμανικῶν μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σ[εβαστῶν]Σεβαστῶν
11 ρω μεγίστων Εὐ̣[σε]βῶνΕὐσεβῶν ρω μεγίστων .