Sematia

sb.12.11144.xml

TM: 36021HGV: 36021Date: 501 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?| περὶ τοῦ εὐλαβεστάτου ἀββᾶ Πετρωνίου , ἵνα ὑποδείξῃς
2 |gap:?| τοῦ αἵματος καὶ τὸ τοῦ ἐντέρου , δεινῶς γὰρ βασανίζεται .
3 S-2 |gap:?| [κόσ]μονκόσμον τοῦτον . S-3 τὰ γὰρ μωρὰ ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ
4 |gap:?| [Χ]ριστόνΧριστόν , ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ . S-4 θεὸς ὤφειλεν
5 |gap:?| [π]ολλὰπολλὰ ἔτη καλά , ὑγιαίνοντες ψυχῆς καὶ σώματος καὶ πνεύματος