Sematia

sb.12.11078.xml

TM: 4392HGV: 4392Date: -100 – -100Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀμμώνιος καὶ Ἀμμώνιος καὶ Ἡ̣|gap:?|Ἡ|gap:?|
2 οἱ ἐξειληφότες τὴν διάθ̣[εσιν]διάθεσιν
3 τῶν χαρτῶν τοῦ Ἀρσ[ι]ν̣οίτουἈρσινοίτου ν̣[ομοῦ]νομοῦ
4 τῶι ἐν Τεβτύνει ἐπιστά̣[τηι]ἐπιστάτηι
5 καὶ ἀρχιφυλακί[τη]ιἀρχιφυλακίτηι καὶ τοῖς [ἄλλοις]ἄλλοις [τοῖς]τοῖς
6 τὰ βασιλικὰ πραγματευ[ομένοις]πραγματευομένοις
7 χαίρειν . S-2 Ἁρμιύσι̣ο̣νἉρμιύσιον τὸν τ[ῆι?]τῆι [ὠνῆι?]ὠνῆι
8 [ὑπηρετοῦντα?]ὑπηρετοῦντα [ἀπὸ]ἀπὸ [το]ῦ̣τοῦ νῦν τ[ετάχαμεν?]τετάχαμεν
9 [πρ]ο̣πραγμα[τεύεσθαι]προπραγματεύεσθαι [τ]ὴ̣ντὴν χαρτ̣[ηράν]χαρτηράν [.].
10 S-3 [καλῶς]καλῶς [οὖν]οὖν [ποιήσετε]ποιήσετε σ̣υνερ[γοῦντες]συνεργοῦντες
11 [αὐ]τ̣ῶ̣[ι]αὐτῶι [προ]θ̣ύ̣[μω]ςπροθύμως , καὶ ἐάν [τινας?]τινας
12 παραδιδῷ ἀσυντάκτο̣[υς?]ἀσυντάκτους [ὄντας?]ὄντας
13 καὶ χρω̣μένουςχρωμένους ἀχαρά̣[κτοις]ἀχαράκτοις
14 τούτους παραλαμβάνο[ντες]παραλαμβάνοντες
15 παραλαμβάνοντες{παραλαμβάνοντες} σ̣[ὺν]σὺν [τοῖς]τοῖς
16 ἐπιτίμοι̣ςἐπιτίμοις ἐξαποστέ[λλετε]ἐξαποστέλλετε
17 παραχρῆμα ἐφʼ οὓς καθή̣[κει]καθήκει
18 ὅπως δύν̣ων̣ταιδύνωνται ἀνεμ[ποδίστως]ἀνεμποδίστως
19 ἐκπληροῦν τὰ βασιλικά .
20 S-4 ἔρ̣ρ̣ωσθεἔρρωσθε . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1||gap:1| |gap:?|