Sematia

sb.12.11023.xml

TM: 16371HGV: 16371Date: 424 – 424Place: unbekannt

1 m1 S-1 [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν [Ἀσκλη]π̣ιοδότουἈσκληπιοδότου καὶ Μαριν[ιαν]οῦΜαρινιανοῦ τῶν λαμπρο[τάτων]λαμπροτάτων
2 |vac:?|
3 |gap:?| |gap:?| |gap:?| κ̣α̣ὶ̣καὶ τ|gap:?|λου |vac:?|
4 |gap:?||gap:2||gap:?|τ̣ου|gap:?||gap:?||gap:2||gap:?|του|gap:?| |vac:?|
5 |gap:?| ∼ἐπιμελετ̣[αῖς]∽ἐπιμεληταῖς [σίτου]σίτου [λαμπροτάτης]λαμπροτάτης [Ἀλεξ]αν[δρίας]Ἀλεξανδρίας
6 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ὀμνὺς]ὀμνὺς [τὸν]τὸν [θεὸν]θεὸν [τὸν]τὸν [παν]τοκράτοραπαντοκράτορα καὶ τὴν [εὐσέβεια]νεὐσέβειαν το[ῦ]τοῦ [τὰ]τὰ [πάντα]πάντα
7 [νικῶντος]νικῶντος [δεσπότου]δεσπότου [ἡμῶν]ἡμῶν [Θεο]δοσίουΘεοδοσίου αἰωνίου Αὐγούστου παρειληφέν[αι]παρειληφέναι
8 [καὶ]καὶ [ἐμβεβλῆσθαι]ἐμβεβλῆσθαι |gap:5| [τὸ]τὸ τεταγμένον πλοῖον ἀπὸ κανόνος
9 [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς |gap:5| [ἰνδικτίονο]ς̣ἰνδικτίονος σίτου καθαροῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας Αφμϛ|num:1546|
10 [ἅσπερ]ἅσπερ [ἀποίσω]ἀποίσω [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν λαμπροτάτην Ἀλεξανδρίαν καὶ
10-11 παρ∤[αδώσω]παρ∤αδώσω
11 |gap:5| [ἐν]ἐν [τοῖς]τοῖς ὁρ̣ρ̣ίοιςὁρρίοις μ̣ε̣|gap:4||gap:1|ρα̣με|gap:4||gap:1|ρα πλήρης καὶ τῆς του
12 |gap:?_lines|