Sematia

sb.12.11005.xml

TM: 14390HGV: 14390Date: 137 – 137Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους πρώτου καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Τραια̣ν̣ο̣ῦΤραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
3 Μεσορὴ κζ|num:27| ἐν [Τ]εβτ̣ύ̣ν̣ιΤεβτύνι τῆς Πολέμωνος
3-4 μερί∤δος
4 τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Ἥρων
5 Σουχᾶ ὡς ἐτῶν τριάκοντα δύο|num:32| ∼οὐληι∽οὐλὴ
6 χειρὶ ἀριστερᾷ Π̣ακῆβκιΠακῆβκι Μαρεψήμεως
7 ὡς ἐτῶν εἴκοσι ∼ὀκτὼι∽|num:28|ὀκτὼ|num:28| οὐλὴ παρʼ
7-8 ἀντ̣ικνή∤μιον̣ἀντικνή∤μιον
8 [δ]ε̣ξιὸνδεξιὸν ἀπέχειν παρʼ αὐτοῦ
9 Πακήβκεως [δι]ὰδιὰ χειρὸς ἀργυρί[ου]ἀργυρίου
9-10 δρα∤χμὰς
10 ἑκατὸν τριάκοντα δύο|num:132| κ̣[αὶ]καὶ τ̣ο̣ὺςτοὺς
11 τόκους ἃς ὤφειλεν Πακῆβκις τῷ
12 Ἥρων̣ιἭρωνι καθʼ ὁμολογίαν χρήσεως
12-13 ∼τε∤τελειομένην∽τε∤τελειωμένην
13 [δ]ιὰδιὰ τοῦ κώμης
13-14 Θεογο∤νί̣δοςΘεογο∤νίδος
14 γραφείου τῷ ἐνεστῶτι ἔτι
14-15 μη∤νὶ
15 ❨Φαμενὼ(θ)❩Φαμενὼθ τεσσ̣α̣ρεσκαιδεκάτῃτεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἣν καὶ
16 [δεκά]τ̣ῃ{δεκάτῃ} ἣν̣{ἣν} κ̣αὶ{καὶ} ἀν[α]δέδωκεν̣ἀναδέδωκεν αὐτῶι ε̣[ἰς]εἰς
16-17 [ἀ]θ̣έ∤[τησι]ν̣ἀθέ∤τησιν
17 καὶ ἀ̣κύ[ρωσι]νἀκύρωσιν καὶ μὴ ∼ἐπελεύσασθαι∽ἐπελεύσεσθαι
18 [τὸν]τὸν Ἥρω[να]Ἥρωνα [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν Π̣α̣κ̣ῆβκ[ι]νΠακῆβκιν π̣[ερὶ]περὶ ὧν
19 [ἀπέσ]χηκ̣[ε]ἀπέσχηκε [καθότι]καθότι [πρόκει]τ[αι]πρόκειται |gap:?|