Sematia

sb.12.10928.xml

TM: 26713HGV: 26713Date: 101 – 200Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?||gap:3| Αἰλίου
2 |gap:?|α̣|gap:?|α ἐπὶ ❨βήματ(ος)❩βήματος
3 |gap:?|ος Ἰου̣λια̣νὸςἸουλιανὸς
4 |gap:?|μα · S-2 ου
4-5 θεν∤|gap:?||gap:1|θεντος
6 |gap:?||gap:1|ριον λυ|gap:2|
7 |gap:?|
7-8 Πτολε∤|gap:?|ενεδ(…)Πτολε∤|gap:?|ενεδ…
8-9 ὑπ∤|gap:?|
9-10 ἐ̣νεχυρασι∤|gap:?||gap:2|ε̣ἐνεχυρασι∤|gap:?||gap:2|ε
10-11 ὀφει∤|gap:?|δ̣ουὀφει∤|gap:?|δου
11 Ἑ̣ρμουἙρμου
12 |gap:?| [Γ]ε̣λλίουΓελλίου
12-13 Βάσ∤[σου]Βάσ∤σου
13 |gap:?||gap:2|μεν̣|gap:?||gap:2|μεν
14 κ ἐγενομ|gap:?|
15 λῃστρικ[ῷ]λῃστρικῷ [τρόπῳ]τρόπῳ |gap:?|
16 κριτ̣ὴςκριτὴς |gap:?|
17 τῇ παρὰ |gap:?|
18 συνλαμ|gap:?|
19 πεπτω[κ]πεπτωκ |gap:?|
20 κε|gap:4||gap:?|
21 μήτε π̣|gap:?|π|gap:?|
22 τούτου̣|gap:?|τούτου|gap:?|
23 διαλυθ̣|gap:?|διαλυθ|gap:?|
24 τούτων |gap:?|
25 συνδ|gap:?|
26 |gap:2|φε̣|gap:?||gap:2|φε|gap:?|