Sematia

sb.12.10901.xml

TM: 26711HGV: 26711Date: 101 – 300Place: Ta Memnoneia (Theben)

1 m1 S-1 |gap:?| Ψεν̣|gap:1||gap:?|Ψεν|gap:1||gap:?|
2 Πεχυ(…)Πεχυ… Τλ̣|gap:?|Τλ|gap:?|
3 Ψεῦ̣θ̣ιςΨεῦθις Τε̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣Τεῶτος
4 Καλῆς Καπε(…)Καπε…
5 π(…)π… υἱὸς Καπε(…)Καπε…
6 |gap:1| ❨Πκοῖλ(ις)❩Πκοῖλις ❨ἠπητ(ής)❩ἠπητής
7 π(…)π… Συροῦ[ς]Συροῦς |gap:?|
8 ∼Πααση̣μ̣ι̣ο̣ς̣∽Πασῆμις ❨Π̣α̣ή̣(ριος)❩Παήριος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ |gap:2|
9 Λο̣λ̣ο̣ῦςΛολοῦς Ἑ̣ρ̣ι̣έ̣ω̣ς̣Ἑριέως |gap:?|