Sematia

sb.12.10793.xml

TM: 14338HGV: 14338Date: 18 – 18Place: Arsinoites ?, Ägypten

1 m1 S-1 Ἁρποχρατίων Ὡρίωνος ❨Δωρίω(νι)❩Δωρίωνι ❨Ἡρᾶ(τος)❩Ἡρᾶτος ❨κολ(λυβιστῇ)❩κολλυβιστῇ ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-2 ❨χρη(μάτισον)❩χρημάτισον
2 ❨Ἀμφῶ(νι)❩Ἀμφῶνι καὶ Γαλάτῃ ❨ὑε̣σ̣τ̣(ιαρίοις)❩ὑεστιαρίοις ἱματίων τῶν̣τῶν εἰς Διονύσιον ❨Σεραπίω(νος)❩Σεραπίωνος
3 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς πεντακοσίας τεσσαράκοντα , ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φμ|num:540| .
4 m2 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ , Φαρμοῦθι ιη|num:18| .
5 m3 S-4 ❨Ἀμ̣φ(ῶν)❩Ἀμφῶν ❨ἐδεξ(άμην)❩ἐδεξάμην ὡ̣ς̣ὡς ❨κεχ(ρημάτισται)❩κεχρημάτισται , καὶ ❨μετεθ(έμην)❩μετεθέμην ❨Ὀνησικράτ(ῃ)❩Ὀνησικράτῃ ❨τρα(πεζίτῃ)❩τραπεζίτῃ ❨Πτερο̣(φόρου)❩Πτεροφόρου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου
6 ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς πεντακοσίας ❨τεσσαράκοντ(α)❩τεσσαράκοντα , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φμ|num:540| . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Τιβερίου Καίσαρος ❨Σεβ(αστοῦ)❩Σεβαστοῦ , ❨Φαρμ(οῦθι)❩Φαρμοῦθι ιη|num:18| .
7 m4 S-6 Γαλάτης καταχώρισον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Τιβερίου
8 Καίσαρος Σεβαστοῦ , ❨Φαρμ(οῦθι)❩Φαρμοῦθι ιη|num:18| .